Blog de Foment Formació

El cuidado de personas mayores requiere de ayudas, ya sean cursos de formación subvencionados o cuantías económicas
4 Oct 2017

Quines ajudes puc rebre per a la cura de persones grans?

/
Publicat per
/
Comentaris0

Tenir cura de la nostra gent gran és un dels treballs més gratificants que podem exercir. Atendre persones que malgrat la seva experiència i saviesa ja no poden valer-se per si sols a l’una que creixem laboralment i en un entorn que ha de ser enterament vocacional, aporta molt més que satisfacció.

No obstant això, per desgràcia, és un treball que sorgeix de la necessitat que un familiar no es pugui fer càrrec o fins i tot nosaltres mateixos haguem de fer-nos càrrec d’algun ésser estimat, necessitem d’ajudes i suport per desenvolupar tan enriquidora tasca. Quines estan a la nostra plena disposició?

 

Cursos de formació subvencionats

 

Tant si ens dediquem laboralment com si hem d’exercir per fer-nos càrrec d’un familiar, la cura a persones grans requereix que constant formació i cursos que ens mantingui al dia de com tractar les diferents peculiaritats amb què ens trobem en cuidar a la gent gran.

Per molt que els estudis de medicina, infermeria o cuidador social ens preparen (i de forma excel·lent) per poder exercir les cures en persones de qualsevol rang i condició social, l’especialització és molt necessària quan aquests estan dirigits a un sector concret, com aquest cas és el de les persones d’avançada edat.

És per aquesta raó per la qual podem trobar en escoles especialitzades en formació acadèmica i complementària, un ampli catàleg de cursos subvencionats destinats a la cura de persones grans. Quins són alguns exemples de formació complementària en aquest camp?:

  • Curs de cures auxiliars en geriatria: atendre al pacient geriàtric no és el mateix que atendre un pacient de qualsevol altra edat. Humanitzar el tracte és primordial, així com fer-lo accessible tant en residències, centres de dia i en l’ajuda domiciliària.
  • Curs d’atenció a malalts terminals i cures pal·liatives: la dignitat és la base de tota cura cap a les persones grans, per això, tot allò que sigui capaç de pal·liar i mitigar el seu dolor en casos en què poc es pot fer, és un coneixement i una pràctica més que necessària laboral i socialment.
  • Curs d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions: atendre als nostres majors és una obligació de tots com a societat, no únicament de qui té o ha de tenir cura a un familiar o ésser estimat. Per això, les institucions i com responen a aquesta necessitat social han de ser part activa.
  • Curs d’atenció centrada en la persona: la dignitat com a clau de cada compte. Cada pacient és un món però tots tenen dret a viure de la forma més còmoda i agradable a la que les seves limitacions per l’edat li permetin accedir-hi. Per això, conèixer com podem tornar-los tot el que han fet per nosaltres en forma de cures especials és el mínim que podem fer.

 

Ajudes previstes en la Llei de Dependència

 

Precisament per ser un dret més que una obligació, tots hem de tenir assegurada una vellesa digna i l’accés al màxim de facilitats que així ho permetin.

En base a aquest principi es va formular el 2006 la llei de dependència, que ofereix ajudes tant a la persona gran com qui en té cura i protegeix.

Aquesta llei contempla tant ajuda econòmica com serveis que alleugin la càrrega sobretot familiar. Així, podem optar tant a rebre una prestació econòmica destinada a pagar per un servei assistencial com directament aquest servei de teleassistència, d’ajuda a domicili, o plaça en centre de dia i de nit.

Per sol·licitar aquest ajut hem de tenir la nacionalitat espanyola, haver residit al país en els últims 5 anys (dos d’ells immediatament anteriors al moment de la sol·licitud), que qui estigui al nostre càrrec hagi obtingut la declaració de persona dependent (cada comunitat autònoma estableix l’òrgan competent per indicar el grau de dependència), així com residir en la seva mateixa població o adjacent, comptar amb la capacitat física, mental i intel·lectual per afrontar les cures, assumir formalment els horaris i tasques assignats, i finalment facilitar l’accés de les administracions públiques a tot el que competeixi la nostra tasca a això.

Amb una població amb la tendència d’envellir a un ritme cada vegada més gran, saber com cuidar i com garantir la dignitat de la nostra gent gran és més que una sortida laboral, una necessitat. Aprèn com fer-la amb Foment Formació.

 

Cursos de formació subvencionats a Barcelona amb Foment Formació

Rate this post
Rate this post

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.