Antoni Pujado Estany

Biografia

Director financer de Vis Grau, S.L., empresa dedicada a la producció i distribució de vi i licors, des de 1988. Tresorer i Cap dels Serveis Econòmics de l’Ajuntament d’Òdena des de 1992. Col·laboracions esporàdiques en diverses empreses privades i institucions públiques, sempre en el sector econòmic financer.

Professor de Foment de Treball en diversos cursos de l’àmbit econòmic financer des de 1989.

TAR (Tutor de xarxa) i professor tutor de la Universitat Nacional d’Educació a Distància de les següents assignatures:

Introducció a la comptabilitat financera de 1r. Curs del Grau d’Administració i Direcció d’Empreses (abans llicenciatura) des de 1993. Comptabilitat financera del 2on. Curs del Grau d’Administració i Direcció d’Empreses (abans llicenciatura) des de 1993. Anàlisis i interpretació de la informació financera del 1r. Curs del Grau d’Economia (abans llicenciatura) des de 1993. Economia política del 2on. Curs del grau de Dret (abans llicenciatura) des de 1999. Introducció a la economia de l’empresa del 1r. Curs del Grau de Tursime des de 2005.