Biografia

Assessor i formador en Prevenció de Riscos Laborals (PRL).

De llarga trajectòria com a formador en Prevenció de Riscos Laborals, en els nivells superior, intermedi i bàsic, així com en cursos d’auditoria i en monogràfics relacionats amb la PRL.

Centrat en facilitar l’adquisició d’habilitats i actituds i el treball en equip i compromès amb transmetre els coneixements de forma senzilla i adaptada als participants i la necessitat de realitzar una gestió eficient en la prevenció de riscos laborals.

Ha impartit formació en INFAD (Centre de Psicologia Infància i Adolescència) i en diversos cursos sobre Dret Sanitari i Peritatge Mèdic al Col · legi d’Advocats de Barcelona.

De formació multidisciplinar, és Magister Universitari en Prevenció de Riscos Laborals (Universitat Complutense de Madrid), Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals i Auditor de Sistemes de Prevenció de Riscos Laborals (Fundació per a la Formació d’Alts Professionals [FUFAP] de Madrid).

Va cursar estudis de medicina i psicologia a la Universitat de Barcelona, per la qual és Llicenciat en Medicina i Cirurgia, metge especialista en medicina del treball i Màster en Valoració de Dany Corporal i Peritatge Mèdic.

Assisteix habitualment a congressos, cursos, seminaris i jornades formatives.

Per millorar les seves habilitats pedagògiques, ha participat en diversos cursos de Formació per Formadors organitzats per la Direcció General d’Ocupació del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya.

Ha treballat en diversos Departaments de la Generalitat de Catalunya i en una mútua d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social i ha col · laborat amb SESMATEC (Consultoria i Assessoria de Seguretat, Salut Laboral i Medi Ambient).

Des de fa diversos anys, simultània l’activitat pericial amb la formació.