Carlos Juan Perez de Tudela

Biografia

Diplomat superior en Criminologia i Investigació privada i Graduat en Periodisme i ciències de la comunicació. Consultor i formador amb experiència en comunicació estratègica, màrqueting digital i noves tecnologies. Especialitzat en tècniques de negociació, psicologia del conflicte i gestió grupal. Disposo d'un Màster en Programació Neurolingüística, Coaching i titulacions específiques d'especialitat en diferents àrees del creixement personal. La meva experiència professional, combinada amb la meva trajectòria acadèmica doten el meu perfil docent d'un conjunt de capacitats i recursos que possibiliten la gestió de tot tipus de situacions a l'aula. Destaco de la meva tasca dins l'aula, la meva alta capacitat analítica, la planificació estratègica i l'ús de la metodologia vivencial enfocada a la consecució dels resultats. Les àrees formatives en què m'he especialitzat són la Comunicació, la Gamifiación, el Màrqueting i la Docència.