Biografia

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Tesi de Llicenciatura sobre “Identificació de nens / es amb altes habilitats” amb una qualificació d’excel · lent per unanimitat. Cursos de Doctorat sobre Psicologia de l’Aprenentatge Humà.

Formació en el Màster en Direcció de Màrqueting per la Universitat de Barcelona Virtual. Formació complementària en temes relacionats amb el creixement personal: coaching, PNL, dependència emocional, trastorns d’alimentació, violència de gènere, i en el terreny empresarial: gestió en la resolució de conflictes i presa de decisions, innovació i creativitat en l’empresa, lideratge.

Vaig iniciar la meva activitat professional com a professora a la Universitat Autònoma de Barcelona al departament de Psicologia de l’Educació. Posteriorment vaig passar a treballar durant gairebé 15 anys a la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona, i és la meva última responsabilitat la direcció de màrqueting i comunicació.

Com formadora imparteixo cursos de temes vinculats amb la psicologia i el creixement personal, així com també formacions relacionats amb: màrqueting, vendes, comunicació, i habilitats directives.