Biografia

Psicòloga (20256) i terapeuta gestalt. Des de 2006 imparteixo formació d'habilitats d'eficàcia personal i professional en organitzacions públiques i privades.

Combino la meva tasca de formadora amb la consulta de psicoteràpia, i això em permet tenir una visió detallada i alhora profunda del comportament de les persones tant individualment com en grup.

Crec imprescindible i treballo per al desenvolupament d'habilitats intrapersonals (autoconeixement, autoregulació i automotivació), així com el desenvolupament d'habilitats interpersonals (empatia, assertivitat, resolució de conflictes).

En els meus cursos m'enfoco a dotar de coneixements i habilitats a través de la humanitat i la proximitat, oferint la meva experiència pel que fa al desenvolupament d'habilitats, que tan necessàries són per obtenir benestar amb nosaltres mateixos, en els nostres projectes i les nostres relacions.