Joaquim Anton Bellmunt

Biografia

Enginyer Tècnic d’Informàtica de Gestió.

Titulat per Microsoft d’ofimàtica amb Office i certificat ACTIC (certificat acreditatiu de la competència digital).

Administrador de Proinf.net, amb experiència professional en l’entorn administratiu i vendes.

Formador des de 1994 en les principals eines de l’entorn ofimàtic, Internet, Programació de Bases de Dades i Disseny Web, com també Open Office. Imparteix a Foment del Treball Nacional i Centre Tecnològic de Granollers, com també en diverses Diputacions d’Ajuntaments com ara Sant Cugat, Vic.

Col·labora amb diferents projectes socials de Formació; Projecte Francesca Marti de Granollers.