Biografia

Llicenciat en Ciències econòmiques i Empresarials per la UB.

Trainer en Programació Neuro Lingüística per Institut Gestalt de Barcelona.

Altres formacions: Formació de Formadors. Lideratge. Foment del Treball.; Formació de Formadors: Estratègies de motivació i dinàmica de grups. Program Access; Principis de Coaching. Ola Coach; Formació de Formadors: Curs de Lideratge. Realizat en la UPC (UNIFF).

Experiència Professional.

Director Comercial. Telecón Sotware y Sistemes (1986-1992). Realitzant tasques de: Disseny de logotip de l’empresa; Disseny del pla de màrketing; Elaboració del pla comercial anual de l’empresa; Selecció de comercials; Lideratge i seguiment de l’equip comercial; Relacions i visites a clients; Negociació de pressupostos.

Responsable Comercial Província Girona. NCR España. 1992-1994. Realitzant tasques de: Visites a clients; Negociació de pressupostos.

Gerent Program Acces. 1994-actual. Realitzant les següents tasques: Elaboració del pla comercial anual de l’empresa; Lideratge i seguiment de l’equip comercial; Selecció de comercials; Relacions amb clients; Negociació de pressupostos; Cap d’estudis; Selecció de formadors.