Biografia

Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de l’any 1988.

En qualitat de formació complementària ha realitzat diversos cursos d’especialització Comptable, Fiscal i Tributaria a la Universitat de Barcelona “Abat Oliva” i a EADA i segueix una formació continuada en l’àmbit Fiscal i Mercantil mitjançant la participació en seminaris i conferències (Jornades Carta Tributària CISS, Vialegis- Alfameeting, CEF…)

És soci del despatx d’advocats “Arraut y Asociados” a on la seva trajectòria professional es remunta a més de 22 anys.

La seva àrea de pràctica professional es centra en l’àmbit Fiscal, Mercantil i Administratiu.

Com a soci del despatx abans indicat ha participat en multitud de projectes relacionats amb la creació i desenvolupament de tot tipus d’empreses i societats, des de l’empresari autònom particular fins a la petita, mitjana i gran empresa.

Compta amb una àmplia experiència en el món docent i porta impartint classes a Foment del Treball durant més de 14 anys.