Biografia

Directora General de Plus Dau XXI, SL. Diploma en Ciències Empresarials. Títol universitari en PRL i 3 especialitats.

Professora i col·laboradora en institucions educatives amb mes de 25 anys d’experiència, com a Foment Formació, Sage, ICAB, CICCP, … Especialista en l’àmbit comptable, fiscal i eines de gestió. Reciclatge continuo en seminaris de la AEAT i membre de la AECE.