Biografia

Graduada en Humanitats UOC. Creació i gestió de viatges combinats i gestió d'esdeveniments. Màster en Direcció de Projectes i Equipaments d'Oci Educatiu i Sociocultural Universitat de Barcelona. Postgrau en Organització i Gestió d'Empreses Culturals. UOC. Post grau Enginyeria de la formació. ICE-UPC. TAT Escola Universitària de Turisme.

Docent en especialitats animació sociocultural i turística en cursos subvencionats del SOC, PQPI ,Formació contínua i tècnica d'orientació d'inserció laboral a Centres privats i públics.