Osvaldo Martin Fussi

Biografia

Coach dedicat a la capacitació i entrenament de persones i equips de treball perquè puguin mostrar la millor versió de si mateixos, alineats amb els resultats desitjats, tant a nivell personal com professional.

Amb la convicció que la millor manera d’aprendre és a través de l’experiència, estic treballant des de 1997 per a empreses tant del sector públic com privat, amb el compromís de crear tallers i seminaris que serveixin d’escenaris d’aprenentatge on els participants puguin tenir la possibilitat de vivenciar situacions reals per després reflexionar i prendre consciència de les possibilitats de desenvolupament, aprenentatge i canvi per poder incorporar amb efectivitat a les seves vides posant en el centre del treball a les persones, les seves relacions i els resultats que desitgen assolir.

Especialitats:

Coaching, lideratge, comunicació, compromís, desenvolupament d’habilitats directives, gestió de persones, negociació, treball en equip, relacions efectives, planificació estratègica, orientació al client, orientació a resultats, etc.