Biografia

Llicenciat en Psicologia. Consultor empresarial de RRHH, Comercial-Mk. i coach en Habilitats Directives i Creixement Personal. Docent i coordinador de Postgrau de RRHH i Habilitats Directives en la FUB i EAE-Business School.

El meu historial docent i laboral sempre ha estat lligat a components vocacionals i d’interès vers el comportament humà. Tot i que els meus inicis professionals alternaven la docència amb la vesant clínica i escolar, les darreres dues dècades s’han orientat a la consultoria i formació empresarial.

Consultoria i formació “In company”, docència reglada, no reglada, contínua, universitària, de postgrau i empresarial, omplen la meva jornada laboral satisfactòriament, aconseguint un alt nivell d’auto-realització.

L’ interès per les persones i el seu desenvolupament, ha canalitzat els continguts als quals he adreçat els esforços. RRHH. en general, Comportament Humà, Habilitats Directives, Creixement Personal, i la seva vesant en les relacions de mercat, comportament d’oferta i demanda, son les àrees on els meus recursos obtenen major rendiment.

EAE-Business School, Fundació Universitària del Bages-FUB, CIDET, Foment del Treball regularment i diferents empreses, consultories i escoles de negoci de forma esporàdica, són les entitats, on tinc l’honor de col·laborar a dia d’avui.