Raquel Izaguirre

Biografia

Actriu, Formadora i des de 2008 Entrenadora de la Veu.

Llicenciada en Història per la Universitat de Barcelona i titulada en Art Dramàtic, he complementat la meva trajectòria formativa enfocant-me en l’estudi de tècnica vocal, expressió creativa de la veu i presencia escènica.

Per poder tenir una visió més àmplia de la producció de la veu i de les seves possibilitats expressives he estudiat diverses escoles i tècniques vocals- Lessac, Voice Craft, Roy Hart, Coralina Colom, Fitzmaurice…-. Trio, d’entre totes les tècniques, aquella que pot funcionar millor a cada persona.