Blog de Foment Formació

Los Cursos sobre salud laboral y riesgos en el trabajo te permiten reducir la siniestralidad
12 Oct 2017

Com prevenir accidents i riscos laborals

/
Publicat per
/
Comentaris0
/
Etiquetes

Un entorn segur i confortable és una garantia que s’ha de sí o sí poder oferir en tot entorn laboral. Tots com a treballadors no hem de tenir por en cap moment per causar-nos algun dany en l’exercici de la nostra tasca, no només per les conseqüències, sinó com a forma de poder desenvolupar-nos amb soltesa i sense estrès en una rutina que dia a dia hem d’exercir.

És per això pel que les empreses i les campanyes governamentals, cada vegada insisteixen més en la importància de la prevenció de riscos, que no han de quedar simplement en “aparentar” o “apedaçar” amb simples mesures la seguretat laboral, sinó que han d’estar recolzades per pràctiques fermes i garantides que impedeixin qualsevol dubte.

Per a això, no només es deixa a mans d’inspectors el criteri i la tasca per decidir si un ambient de treball és segur o no, sinó que per sort, cada vegada són més les empreses conscients que faciliten l’accés al material i al coneixement (a través de cursos) dels seus treballadors de les mesures que asseguren la seva estabilitat.

El risc laboral en nombres

Per entendre la importància de tota mesura que es prengui per prevenir riscos i accidents laborals, només hem d’atendre a algunes de les dades que ens ofereix l’informe del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social sobre accidents de treball en la primera meitat d’aquest any.

Segons aquest informe, en el període de gener a juliol de 2017 s’han produït 340.006 accidents que han causat baixa, sent d’elles 291.731 de caràcter lleu, 2.213 greus i, per desgràcia, 286 amb resultat mortal (18 més que el mateix període de 2016).

La gran majoria d’accidents laborals es produeixen per sobreesforç físic, xocs o cops contra objectes, contacte amb materials tallants o punxants i, tancant aquest no desitjat top, els accidents de trànsit.

El perfil mitjà de l’accidentat és un home (207.267 accidentats homes enfront dels 86.963 accidentats dones) que treballa majoritàriament en el sector primari i secundari (agricultura, ramaderia, pesca, indústria extractiva, manufacturera, subministraments i construcció).

 

5 tècniques i consells per prevenir riscos i accidents laborals

Plantilla i organigrama eficaç

La base de la seguretat en l’acompliment de la feina consisteix en què cada empleat sàpiga desenvolupar la seva tasca a la perfecció, sent format i capacitat per a això.

Aquelles empreses que negligentment destinen empleats de certs departaments a altres per falta de personal, potencien aquest tipus d’accidents produïts pel desconeixement.

 

Motivació constant

Un entorn de treball gris i en el qual els empleats es veuen reduïts a “peces de la maquinària sense més”, produeix que la feina es faci amb desgana, mecànicament i sense prestar atenció als petits detalls.

D’altra banda, no hem de pensar en risc laboral com a dany físic: la depressió, l’estrès i altres malalties causades per aquests entorns també causen riscos i baixes.

Cursos de motivació i lideratge, fomentar pràctiques com el mindfulness, el coaching i el treball en equip ajudaran a crear l’ambient òptim.

 

Negació davant condicions insegures o estressants

Davant d’una situació que pugui comportar el mínim perill, millor no realitzar el treball i notificar el motiu a direcció perquè es pugui solucionar com més aviat millor.

Molts dels accidents laborals es produeixen quan creiem que estem capacitats per afrontar certes situacions que realment ens superen o no es desenvolupen en l’entorn adequat.

 

Coneixement màxim de la directiva

La direcció empresarial i els seus representants departamentals han de conèixer l’entorn i les condicions en què treballa cada empleat, així com supervisar de tant en tant.

Els cursos de reciclatge, el manteniment de maquinària, eines i sistemes de treball i l’accés a la informació i cursos oferts pel delegat de prevenció de riscos laborals, han de ser constants, obligatoris i periòdics.

 

Descans freqüent

Prop d’un 50% dels accidents laborals es produeixen per distraccions o baixa atenció produïda per, entre altres motius, la manca de son o descans. El que vol dir que es podrien reduir a la meitat els riscos laborals si es faculta a cada empleat que acudeixi al seu lloc descansat i pari quan ho vegi convenient si no es troba en condicions òptimes.

Aquestes facilitats han de venir imposades des de la direcció i facilitades al màxim, ja que la por a no resultar productius o a incomplir en els processos són una altra de les fonts d’accidentalitat i estrès laboral.

 

Cursos sobre salut laboral i riscos en el treball

 

Els cursos sobre salut laboral i accidentalitat en el treball són necessaris no només per evitar les altes xifres de sinistralitat abans indicades, sinó per poder crear un ambient de treball adequat, augmentar la productivitat i reduir el rebuig, l’ansietat i l’estrès davant l’acompliment d’una tasca.

Aquests cursos preparatoris tant per a qui treballa com per a qui dirigeix ​​(com és el cas dels cursos destinats a la formació de delegats de prevenció laboral), no s’han de veure com un “tràmit”, sinó com una formació complementària que ens ajudi a créixer laboralment.

 

Cursos subvencionats a Barcelona amb Foment Formació

Rate this post
Rate this post

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.