Presto Avançat: Preu de cost estimat, comparatius i contractacions i planificació