Habilitats vitals per a una comunicació beneficiosa (empatia i assertivitat)