Blog de Foment Formació

14 May 2021

Curs d’analítica web i pla de màrqueting: Imprescindible per a l’èxit del teu negoci

/
Publicat per
/
Comentaris0

Fins on vols arribar amb el teu negoci? A qui vols dirigir? Com vas a donar-te a conèixer? Aquestes són només algunes de les preguntes a les que hauries de saber respondre si vols que el teu negoci s’enlairi. D’aquesta manera, un curs d’analítica web i pla de màrqueting pot ser el primer pas per assolir l’èxit amb el teu negoci, tenint present en què consisteix un pla de màrqueting digital i com treure’n el màxim partit a les eines d’analítica web disponibles avui en dia.

Què és un pla de màrqueting digital?

El pla de màrqueting digital és imprescindible perquè la teva estratègia de negoci funcioni i bàsicament consisteix en un document on es resumeix la situació actual de l’empresa i de la competència, objectius, estratègies i accions de màrqueting que es van a desenvolupar en l’àmbit digital .

En ocasions empreses petites s’equivoquen pensant que per la seva mida no necessiten traçar aquest pla i s’aventuren sense planificació a llançar accions sense una estratègia ni objectiu clars. Això sempre és un error i sempre es paga, o amb diners o amb temps perdut pels teus empleats. El pla de màrqueting digital no és una opció i ha d’estar present abans de començar amb les accions, independentment de la mida o el sector de l’empresa.

Per què cal tenir un pla de màrqueting digital en el teu negoci? Es podria dir que el pla de màrqueting digital és el document que indica el camí a seguir fins assolir els teus objectius empresarials, que en aquest cas serien teu destí. Per això, la seva elaboració és de vital importància per a tenir una visió a llarg termini i amb això evitar errors que facin perdre temps i diners al negoci.

Passos per crear un pla de màrqueting digital

  1. Anàlisi de la situació actual i de la competència

El punt inicial del pla de màrqueting digital consisteix a fer una anàlisi tant intern com extern. La part interna ens permetrà prendre consciència de la situació actual de l’empresa pel que fa a presència digital i l’externa ens oferirà dades de mercat, el sector i la competència a la qual ens enfrontem. Com fer-ho? Una anàlisi DAFO ofereix totes les respostes sobre les fortaleses, debilitats, amenaces i oportunitats.

  1. Desenvolupament del buyer persona o target objectiu

Diem buyer persona a una representació del que seria el nostre client objectiu. Ser capaç de definir un retrat de la persona que comprarà els nostres productes o serveis ens ajudarà a saber com dirigir-nos a ella. Aspectes demogràfics, interessos, comportament i necessitats són fonamentals per a la creació del buyer persona.

  1. Definició d’objectius

A l’hora de definir els objectius serà imprescindible que es tracti d’objectius SMART: específics, mesurables, assolibles, rellevants i temporals (definits en un termini de temps).

  1. Estratègies, accions i canals

Les estratègies ens indicaran el camí a seguir, sempre amb la finalitat d’arribar a cada un dels objectius definits. En les accions de detallarà què es va a fer per aconseguir-los i finalment quedarà especificat en quins canals s’executaran les accions.

  1. KPIs i optimització

L’últim pas i un dels més importants, consisteix a definir uns indicadors de rendiment (KPI) que permeti mesurar i donar a conèixer si les estratègies i accions que s’estan aplicant funcionen o cal corregir-les (optimització). En aquest punt l’analítica web juga un part essencial.

Com pot ajudar-te l’analítica web a aconseguir els teus objectius?

L’analítica web ha d’esdevenir una part fonamental del teu negoci, sent aquesta una eina que et permet extreure la informació de tot el que succeeix en el teu lloc web, un aspecte realment important quan s’està posant en marxa el pla de màrqueting digital.

L’ús de Google Analytics, com a eina gratuïta, ens permet respondre a una gran quantitat de preguntes referents a la nostra presència online Què canal té millor rendiment? Quins són els continguts que més agraden al nostre públic? Així com aclarir els dubtes sobre si la inversió que estem fent en determinades accions està sent rendible. Dit d’alguna manera, en l’actualitat, sense analítica web estem cecs.

Una de les grans avantatges del màrqueting digital enfront de les accions offline és el permetre mesurar el ROI (retorn de la inversió) d’absolutament totes i cadascuna de les accions que es posin en marxa.

En definitiva, si vols aconseguir l’èxit amb el teu negoci, oblida’t d’intentar “matar mosques a canonades” o invertir els teus esforços a Internet només per que “ara cal ser-hi”. El curs online d’analítica web i pla de màrqueting pot ajudar-te.

Rate this post
Rate this post

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.