Blog de Foment Formació

15 Nov 2016

Aprèn a interpretar i confeccionar el salari amb el curs de nòmines i seguretat social!

/
Publicat per
/
Comentaris0

Per sort o per desgràcia, a dia d’avui els números manen: ja sigui per arribar a final de mes o per situar-nos en una categoria laboral, les nostres nòmines aporten molta més informació que la suma total rebuda pel nostre treball. I tota aquesta informació ve de la confecció de la nostra nòmina, que és molt més que l’acceptació d’unes condicions a canvi d’un salari.

La importància d’entendre la nòmina

Una bona nòmina és la frontera que determina si un treball està correctament remunerat o pel contrari no compleix amb les condicions generals o personals (les nostres expectatives). És a dir, és l’element més enllà del contracte pel qual podem sentir-nos plenament realitzats o per contra, sense una motivació efectiva que ens ajudi a superar-nos en el dia a dia.

Podem gaudir d’unes condicions flexibles, sentir-nos plenament realitzats en l’exercici de les nostres tasques, però al cap i a la fi, si aquestes situacions no es veuen reflectides en la nòmina, tard o d’hora repercutirà en la nostra motivació i per tant en el nostre treball.

Anatomia d’una nòmina

D’una altra banda, el que podem considerar com a “cobrar molt” no sempre és igual a unes bones condicions salarials, ja que hem de tenir en consideració altres aspectes com quant tributem, quina quantitat correspon a una base salarial i quina quantitat a complements salarials etc. Ja que el que avui ens sembla una bona condició en concepte de nòmina pot resultar una dada fictici si després a l’hora de fer la declaració, hem de pagar grans quantitats en concepte de tributació.

Per a això, hem de ser meticulosos a l’hora de confeccionar o interpretar una nòmina, atenent a cadascuna de les seves parts:

  • Dades identificatives d’empresa i treballador: direcció i identificació fiscal, tipus de contracte (fix, temporal, indefinit etc.), categoria que identifica el rang salarial etc.
  • Detall de les percepcions salarials i extrasalarials: període de liquidació, retribució bruta detallant quines quantitats formen part del que retribuïble pel treball i quines quantitats formen part d’extres, així com les deduccions aplicades per llei (IRPF, seguretat social etc.) i les aplicables per la pròpia empresa (bestretes, embargaments etc.)
  • Líquid a percebre: el total que li serà ingressat al treballador deixant de banda altres pagaments que conformen la nòmina, detallant-se els percentatges aplicats a aquests altres pagaments (bases de cotització, IRPF etc.)
  • Lloc d’emissió, signatura i segell d’empresa i treballador: una nòmina no és un document informatiu, sinó una garantia de caràcter oficial que serveix de declaració que l’acordat en el contracte laboral es porta a terme. Per això ha d’anar sempre recolzat tant per empresa com per treballador mes a mes a través de la signatura de conformitat.

Altres elements a tenir en compte en la nòmina

La interpretació que es fa de cada un dels elements de la nòmina serveix perquè empresa i treballador en actiu compensin la seva relació laboral al mateix temps que compleixen amb el marc legal. Per a això, entren en joc els següents elements de la nòmina:

  • Pagues extra: a integrar o bé en el període que toqui (fins en quatre ocasions al llarg de l’any), o prorratejada mes a mes indicant el percentatge que d’ella es deriva en cada sou mensual.
  • Percepcions extrasalarials: conceptes que no són considerats part del salari brut i que per tant no tributen malgrat tenir un valor econòmic, com ara dietes, retribucions en espècie etc.
  • Complements: treballs nocturns, en dies festius, hores extraordinàries etc.

Gràcies a tots aquests “ingredients”, s’aconsegueixen compensar situacions que beneficiïn ambdues parts sempre dins de la legalitat i d’acord amb els drets del treballador. Per això, està en la perícia amb què s’elabori una nòmina, la clau perquè tant empresa com a empleat estiguin satisfets amb els resultats.

Per què m’interessa un curs de nòmines i seguretat social?

El curs de nòmines i seguretat social, així com ocorre amb el curs de comptabilitat avançada impartits per Foment Formació estàn dirigits expressament a tot aquell que vulgui desenvolupar la seva carrera laboral en el món de les relacions laborals, recursos humans o comptabilitat, però també té la seva funció per a aquells que dins de la branca econòmica vulguin conèixer i formar-se en un element tan important com és la relació contractual, de manera que conegui els seus drets i obligacions així com d’aquells dels que els envolta.

D’altra banda, vulguem formar part o no d’un departament de recursos humans, moltes PIMES no poden permetre tenir al seu càrrec un personal especialitzat en aquesta tasca, de manera que tenir coneixements elevats sobre aquesta matèria si les nostres tasques són similars, ens pot ajudar a afermar dins de l’entramat i l’organigrama de la nostra empresa.

 

Sol·licita la teva plaça en el curs de nòmines i seguretat social o en un altre dels cursos sobvencionados a Barcelona que ofereix Foment Formació

Rate this post
Rate this post

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.