Blog de Foment Formació

20 Dec 2021

Quins cursos hi ha relacionats amb la seguretat laboral?

/
Publicat per
/
Comentaris0

La seguretat laboral és fonamental a les empreses. És la que garanteix la integritat física i el bon estat de salut de totes les persones que formen part duna organització. Podem dir que és una àrea on es busca protegir els empleats d’un organisme o d’una empresa respecte d’accidents, de malalties, entre d’altres perills vinculats a l’ocupació.

Tenint en compte això, els cursos en seguretat laboral tenen per principal objectiu crear un ambient laboral que sigui sòlid i saludable. Una persona que es forma en aquest sentit és algú que té interès per garantir la salut i el benestar dels treballadors de diferents organitzacions i empreses.

 

Per què és important la seguretat laboral?

La seguretat laboral és important pel fet que tota empresa i organització necessita salubritat i protecció per a tots els empleats. Això, tant per raons morals com legals i financeres. Quan una empresa pot garantir la seguretat adequada als empleats, evita accidents que poden provocar grans danys en aquests, alhora que evita els costos relacionats. Tota empresa té la responsabilitat de cuidar els seus treballadors i garantir que l’espai on aquests es desenvolupin sigui un ambient segur. Això és el que ha fet que, a molts països, hi hagi lleis que regeixen els estàndards de seguretat que totes les empreses han de complir per poder protegir tots els seus empleats.

 

Per què formar-se en seguretat laboral?

Com sabem, tota estratègia que es dugui a terme amb vista a la seguretat i el benestar dels treballadors depèn del sector al qual l’empresa mateixa pertany. Tot i això, la persona que compta amb formació en seguretat laboral és capaç de treballar en diferents sectors de les institucions, tant públiques com privades. Això és perquè els coneixements vinculats a millorar la salut i la seguretat dels treballadors són necessaris en tot tipus de sectors de les empreses.

Tenint en compte el que hem esmentat anteriorment, podem dir que la prevenció de riscos de treball és important pel fet que ajuda a prevenir accidents i eliminar-los, a través de la implantació de diverses tècniques. Això inclou, sens dubte, la prevenció de diferents malalties que es puguin donar com a conseqüència de l’activitat laboral. És una cosa que millora la gestió de les empreses, alhora que impacta sobre la percepció que els treballadors poden tenir respecte de l’ambient laboral en què es desenvolupen, sentint-se més segurs, més cuidats, més importants per a l’empresa i augmentant, doncs, la seva satisfacció a la feina. Però, a més, és una cosa que facilita que l’activitat es dugui a terme en condicions segures des del principi.

 

Què fa la prevenció de riscos de treball?

La seguretat laboral o prevenció de riscos de treball el que fa és, principalment, establir mesures per conèixer els riscos amb què cada empresa compta per als seus empleats i, a més, com aquests riscos poden arribar a impactar als treballadors. És a dir que, el primer pas, en la prevenció de riscos de treball és identificar riscos i probabilitats, per després trobar les mesures adequades.

Posteriorment, es planifiquen mesures vinculades a evitar i reduir aquests riscos, a través de l’execució de determinats canvis, però, a més, brindant informació als directors de les empreses i als empleats sobre aquests riscos i de com evitar-los. Finalment, la prevenció de riscos de treball o seguretat laboral el que fa és executar els canvis i oferir eines en aquest sentit, per poder evitar que els riscos anteriorment esmentats tinguin lloc.

 

Per què fer un curs de prevenció de riscos laborals?

Si es vol formar-se en seguretat laboral, el curs de prevenció de riscos laborals és una de les millors alternatives. A Foment Formació pots fer un curs de prevenció de riscos laborals amb modalitat en línia que busca brindar el coneixement teòric i pràctic suficient per poder exercir les funcions de nivell bàsic en aquest rubro, que estan establertes a l’article 35 del Reglament de Serveis de Prevenció.

 

Els objectius principals d’aquest curs són:

“Adquirir els coneixements tècnics necessaris per al desenvolupament de les funcions de cada nivell. (Determinat pel RD 39/1997 de 17 de gener pel qual s’aprova el reglament dels serveis de prevenció al seu Annex IV)

Identificar els conceptes bàsics sobre els aspectes de seguretat i salut a la feina.

Conèixer el marc normatiu general en matèria de prevenció de riscos

Diferenciar entre accident de treball i malaltia professional

Classificar els diferents riscos generals en funció de la naturalesa

Conèixer els principals recursos relacionats amb els serveis de prevenció

Conèixer les primeres actuacions de socors relacionades amb una emergència”.

 

Quin és el contingut del curs?

Pel que fa al contingut del curs, aquest està desenvolupat per brindar una informació completa del nivell bàsic per a prevenció de riscos laborals. A causa d’això, el contingut del curs s’estructura de la manera següent:

  • Conceptes bàsics sobre seguretat i salut a la feina
  • Riscos generals i la seva prevenció
  • Riscos específics i la seva prevenció al sector corresponent a l’activitat de l’empresa
  • Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos
  • Primers auxilis
  • Contingut pràctic

En conclusió, podem dir que un curs de prevenció de riscos laborals el que fa és permetre comptar amb la informació adequada per poder implementar diverses mesures de prevenció a cada sector i poder oferir informació a les empreses pel que fa a la prevenció de riscos. És un curs complet que brinda coneixements tant teòrics com pràctics.

 

Cursos subvencionats a Barcelona amb Foment Formació

Rate this post
Rate this post

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.