Blog de Foment Formació

18 Oct 2021

Diferències entre ciberespai, ciberseguretat i seguretat de la informació

/
Publicat per
/
Comentaris0

En l’actualitat i degut a causa de la importància que la xarxa té en el desenvolupament humà i de les societats, termes com ciberseguretat i seguretat de la informació són cada vegada més freqüents. Es tracta d’un terme freqüentment associat a conceptes com ara ciberespai i ciberamenaça, entre d’altres, alhora que es sol confondre amb seguretat de la informació, tot i que no signifiquen el mateix. A continuació, veurem en què consisteix cada concepte i per què és important fer un curs de gestió de la ciberseguretat.

 

Què és el ciberespai?

Abans d’entendre els conceptes de ciberseguretat i seguretat de la informació, hem de parlar necessàriament del ciberespai. Aquest es refereix a un entorn no físic que és creat per equips de còmput units per poder desenvolupar i operar una xarxa. És un terme que es va usar per primera vegada en la novel·la de William Ford Gibson, Neuromante, l’any 1984. L’autor definia al ciberespai com una xarxa d’ordinadors fictícia que contenia grans quantitats d’informació i que es podia explotar a gran escala.

De la mà d’aquests primers conceptes, el ciberespai s’ha convertit en una metàfora per a la societat digital que és possible a través de xarxes d’ordinadors. Llavors, en el ciberespai, els operadors dels equips poden interactuar d’una manera similar a la forma del món real, amb la marcada excepció que aquesta interacció no necessita d’un moviment físic més enllà que el de l’ús dels dispositius tecnològics. Es manipula informació que es pot intercanviar en temps real o diferit, que ha crescut incessantment al llarg de les últimes dècades.

 

Què és la ciberseguretat?

Ara, anem a parlar del concepte de ciberseguretat. El primer que podem dir és que és un concepte que té com a focus principal la protecció de la informació digital dels sistemes. Per entendre el seu funcionament, podem dir que les principals característiques de la ciberseguretat són les següents:

  • Se centra en les dades en format digital, mantenint la seva atenció especialment en els riscos que provenen del ciberespai.
  • S’ha d’aplicar als sistemes que estan interconnectats i entre els quals circula i en els quals es guarda la informació que es desitja protegir.

D’acord amb Information System Audit and Control Association (ISACA), la ciberseguretat es pot definir de la següent manera:

“Es defineix la ciberseguretat com un conjunt de mesures de protecció de la informació, a través del tractament de les amenaces que posen en risc la informació que és tractada pels sistemes d’informació que es troben interconnectats”.

 

Què és la seguretat de la informació?

Per la seva banda, la seguretat de la informació abasta totes les mesures i activitats que es duen a terme amb l’objectiu de protegir els actius d’informació i les dades que tenen valor per a les empreses o organitzacions. Per a això, es basa en la reducció de riscos, buscant mitigar totes les amenaces que puguin arribar a aparèixer. Una cosa que hem de tenir en compte és que la seguretat de la informació es pot aplicar sobre arxius i actius de dades que estan en diferents formats, sigui format digital, físic o, també, en forma d’idees de diferents membres de l’organització.

 

Algunes de les principals característiques de la seguretat de la informació són:

  • Té com a objectiu principal protegir la informació de diferents riscos que puguin estar afectant o amenaçant els actius en diversos formats, incloent els que estan connectats i els que no.
  • Cerca protegir la informació en la totalitat de les formes i els estats, enfront de diferents tipus de riscos.
  • Es sustenta sobre diverses metodologies i tècniques que proveeixen la forma de donar protecció a la informació en les seves diferents facetes.

 

Quina és la diferència entre seguretat de la informació i ciberseguretat?

Seguint l’esmentat anteriorment, podem dir que la seguretat de la informació es refereix a la informació, sense importar el format d’aquesta. Abasta tant als documents digitals com als que estan en format paper o la informació que es troba en la ment i coneixements de les persones, a través de la seva protecció també. Per la seva banda, la ciberseguretat és una cosa que té a veure específicament amb la protecció digital d’arxius i actius que van des de les xarxes de maquinari i la informació que és tractada pels sistemes d’informació que estan connectats entre si.

La ciberseguretat és cada vegada més important, a causa dels avenços tecnològics que s’han anat donant amb el pas el temps i que es preveuen en el futur. A més, la dependència tecnològica creixent fa que cada vegada més informació, tant personal com institucional es trobi a la xarxa, de manera que és fonamental la seva protecció.

 

Per què formar-se en ciberseguretat?

La presència de cada vegada més informació a la xarxa ha portat al fet que creixin, també, alguns problemes com és el cas dels ciberatacs. Com a conseqüència d’això i de les implicacions que pot tenir, són cada vegada més les empreses i organitzacions que requereixen de persones amb coneixements en ciberseguretat, perquè pugui fer front a les amenaces que són contínues i que representen un gran risc per a les institucions. A més, hem de tenir en compte que els ciberatacs s’estan centrant en el robatori de dades dels usuaris, el que fa que el perill sigui més gran.

Per poder protegir les dades adequadament, és cada vegada més necessari acudir a persones professionals en ciberseguretat. Són aquestes persones les que poden reduir el nivell de risc a què s’exposa la informació, tant enfront de les amenaces com davant els incidents que puguin succeir.

 

En aquest sentit, en Foment Formació pots fer un curs de gestió de la ciberseguretat, que brinda la informació necessària per poder gestionar la ciberseguretat en empreses i organitzacions.

 

Cursos subvencionats a Barcelona amb Foment Formació

Rate this post
Rate this post

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.