Blog de Foment Formació

Descubre los niveles de cursos de idiomas
20 Nov 2017

Descobreix i aprèn els diferents nivells i cursos d’idiomes

Quina diferència hi ha entre el TOEFL i el FIRST?, a quin nivell d’anglès correspon?, quin és el màxim certificat idiomàtic que es pot obtenir?, com puc certificar el coneixement d’una llengua?

Si ets dels que li preocupa la formació en idiomes a l’hora de créixer personal i professionalment, segur que t’hauràs plantejat alguna d’aquestes qüestions en alguna ocasió. Si no és el teu cas, descobreix en el següent article la importància i els diferents nivells d’idiomes que pots sumar al teu currículum.

Quines són les diferents escales i nivells d’idiomes certificats?

 

El nivell idiomàtic està regulat per la classificació del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MCERL). De manera que, segons obtinguem i certifiquem el coneixement d’un idioma al nivell marcat, qualsevol ocupador, institució o organisme europeu pot tenir un coneixement exacte de les nostres competències lingüístiques.

Aquesta escala es divideix pels següents nivells lingüístics:

 • A0: nivell corresponent al principiant sense coneixements previs de l’idioma
 • A1: coneixements fonamentals que permeten una mínima comprensió i enteniment, però no mantenir una conversa fluïda.
 • B1: es pressuposa una entesa i la possibilitat de treballar amb nadius.
 • B2: fluïdesa idiomàtica. Capacitat per liderar negociacions i dominar vocabulari avançat.
 • C1: domini lingüístic per mantenir de forma oral i escrita qualsevol conversa
 • C2: vocabulari i maneig a nivell nadiu.

 

Quin nom reben els diferents certificats idiomàtics?

 

El nivell o escala de coneixement idiomàtic és aplicable a qualsevol idioma usat dins de la Unió Europea, però cadascuna de les llengües dóna el seu propi nom al certificat que es rep per la seva obtenció. Així, el clàssic “first” anglès té en el “DELF” al seu homòleg francès, i en el TOEFL, la seva variant per angloparlants nord-americans.

Si atenem als certificats usats per a la llengua anglesa amb base britànica, per a cada nivell s’expedeix els següents títols:

 • A1: certificat beginner, bàsic.
 • A2: certificat elementary, anomenat Cambridge English: Key (KET)
 • B1: certificat lower intermediate, anomenat Preliminary English Test (PET)
 • B2: certificat intermediate, anomenat First Certificate in English (FCE)
 • C1: certificat upper intermediate, anomenat Certificate in Advance English (CAE)
 • C2: certificat advanced, anomenat Certificate of Proficiency in English (CPE)
 • C2: certificado advanced, llamado Certificate of Proficiency in English (CPE)

 

Quins són els cursos d’idiomes més demandats?

 

Els cursos subvencionats d’anglès, en qualsevol dels seus nivells (bàsic, preparatori per al First, avançat …) és un clàssic que per necessari, no passa mai de moda i ocupa totes les places disponibles un cop es llancen.

El francès és un altre dels clàssics que no passa de moda com a segona llengua apresa, tot i que s’està veient lleugerament desplaçada pels cursos subvencionats d’alemany, a causa del pes que aquesta llengua té en les institucions i relacions empresarials europees.

Llengües de les anomenades “exòtiques” sempre tenen cabuda en nínxols d’alta demanda com l’emprenedoria, el món dels negocis i el turisme. Així, el xinès, àrab i rus són qualificacions molt apreciades per als Recursos Humans de les empreses que busquen alts perfils laborals.

 

Cursos subvencionats a Barcelona amb Foment Formació

5/5 - (1 vote)
5/5 - (1 vote)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.