Blog de Foment Formació

27 Aug 2021

La importància de dominar Adobe Photoshop en el sector digital

/
Publicat per
/
Comentaris0

Avui dia, la imatge és part fonamental en el funcionament de les societats contemporànies. És una de les claus de les xarxes socials, alhora que són cada vegada més les empreses, mitjans de comunicació i organitzacions que basen els seus missatges i la informació en imatge. En aquest context, Photoshop es converteix en molt més que només un editor de la imatge, sent també una eina clau que permet treure el millor profit als esdeveniments i a la imaginació. A continuació, t’anem a explicar la importància de dominar l’Adobe Photoshop i tot el que has de saber al respecte.

 

Què és Photoshop?

D’acord al que s’ha dit anteriorment, podem dir que Photoshop és un editor d’imatges. Avui dia, és un dels més difosos i poderosos en el mercat. Permet retocar i corregir tot tipus de fotografies, com així també, crear imatges des de zero, restaurar fotos danyades, fotos antigues i crear diverses composicions. A causa dels avenços que la pròpia tecnologia de Photoshop ha anat tenint, a dia d’avui, és una eina completa que permet utilitzar diferents tècniques per assolir resultats totalment diferents entre si. Per això, i per la complexitat que permet per al seu aprofitament, es recomana conèixer l’eina, per poder utilitzar tot el que aquesta té per oferir.

 

Raons per utilitzar Adobe Photoshop

Un dels motius pels quals és important gestionar Photoshop té a veure amb que és l’eina estàndard en la indústria. En pràcticament tots els espais laborals es pot trobar aquesta eina, el que fa que sigui universal. Això ha portat, també, al fet que el seu maneig sigui un requisit per a molts llocs de treball.

En certs llocs de treball, com és el cas de la fotografia, l’edició digital, el retocat digital, entre d’altres, no manejar Photoshop pot portar al fet que es perdi una oportunitat laboral i pot representar el tancament de moltes portes. En el cas dels que treballen en fotografia, el Photoshop és un aliat des de 1990. Avui en dia, no hi ha cap eina que hagi assolit la importància i potència que el Photoshop té per a fins d’edició i retoc d’imatge.

 

Els beneficis de conèixer el Photoshop

Ja hem vist algunes raons per les quals és recomanable aprendre a manejar el Photoshop. Aquest editor el que permet és ampliar considerablement la varietat de possibilitats que es donen a la feina amb la imatge. Alguns dels beneficis més importants que podem destacar d’aprendre a fer servir aquesta eina són els que esmentem a continuació:

 

Treball amb il·lustracions

Certament, hi ha un programa que es dedica especialment a la feina amb il·lustracions. No obstant, si s’aprèn correctament a manejar l’Adobe Photoshop, es poden generar il·lustracions diverses que generin unes composicions de major qualitat. Això inclou la possibilitat de pintar, canviar elements en les imatges i utilitzar una tauleta gràfica a elecció.

Disseny i composició de la imatge

Amb el Photoshop, una persona pot combinar diverses fotografies, pot aplicar efectes, logos i tipografies a les imatges, pot generar imatges des de zero a través de diferents arxius, pot crear formes, pot dibuixar, entre tantes altres possibilitats que l’eina té per oferir .

Fotografia de qualitat

El Photoshop és una de les poques eines que poden llegir molts formats i editar-los. Però, a més, permet editar, retocar, crear llums, treure elements, millorar l’aspecte de les persones o els elements de les imatges, fer fotografies panoràmiques, entre altres tantes coses.

Adaptació a xarxes socials

Sense cap dubte, moltes de les composicions i edicions que es porten a terme en l’actualitat en Photoshop estan destinades a la seva exhibició i ús en les xarxes socials. Atesa la importància que aquestes tenen per al mercat laboral en general i el desenvolupament de les empreses, Photoshop permet adaptar la mida de les fotos a les diferents plataformes, dissenyar esbossos, crear gifts i tot tipus de creacions que s’utilitzen freqüentment en les xarxes.

 

Per què fer un curs d’Adobe Photoshop?

Ja hem vist els beneficis de conèixer aquesta eina i com aquesta s’ha guanyat un gran protagonisme dins de la vida social, productiva i comercial actual. Avui, fer un curs d’Adobe Photoshop pot representar la diferència entre accedir o no a un lloc de treball i generar productes de més qualitat. En Foment Formació pots realitzar un curs d’Adobe Photoshop de 45 hores que s’imparteix de manera online a través de l’aula virtual. El curs apunta a ensenyar a realitzar, modificar i retocar imatges a través de l’última versió d’aquesta eina. Entre els objectius generals del curs, podem destacar:

 

“Identificar les principals eines d’edició, modificació i alteració d’imatge de què disposa Photoshop.

Assimilar els coneixements necessaris per utilitzar el Photoshop amb destresa i dissenyar amb el programa com a eina principal.

Dominar les principals funcions que ofereix el Photoshop avançat per editar, modificar i guardar imatges en format digital “.

 

Pel que fa a el contingut de el curs d’Adobe Photoshop, aquest és molt complet. S’estructura en:

– Microsoft Windows

– Photoshop, primers passos

– Selecció d’imatges

– Eines de colors en Photoshop

– Tècniques de pintura

– Edició d’imatges

– Digitalització i modificació d’imatges

– Filtres, màscares, canals, paths i layers

– Eines de text

És important destacar que el curs no està orientat necessàriament a fotògrafs, sinó també a tota persona que consideri que aquesta formació pot aportar al seu desenvolupament personal i professional. Els coneixements i habilitats adquirits a través d’aquest curs poden beneficiar àmpliament a persones de diferents professions i interessos.

 

Cursos subvencionats a Barcelona amb Foment Formació

Rate this post
Rate this post

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.