Blog de Foment Formació

Los cursos de Gestión Ambiental en Barcelona te ayuda aplicar correctamente la RSC y exponerla
19 May 2017

Per què és tan important per a les empreses la gestió ambiental?

/
Publicat per
/
Comentaris0

Termes com “empresa ecològica”, “empresa verda”, “empresa compromesa amb el Medi Ambient” són per sort cada vegada més comuns i més posats en valor i pràctica. Les raons d’aquesta revolució verda són múltiples, com els beneficis que aporta la incorporació d’aquesta filosofia al món empresarial. Per què hem de convertir les nostres empreses al món ecològic?, quins són els notables beneficis d’aplicar la gestió ambiental al nostre treball?

La importància de la Responsabilitat Social Corporativa

La necessitat d’incorporar en l’actualitat, la gestió ambiental com un dels pilars del funcionament d’una empresa respon a les sigles RSC: Responsabilitat Social Corporativa. Un terme que existeix des que existeixen les mateixes empreses, però que s’ha fet especialment popular i s’ha implantat fermament sobretot a mitjans de la dècada dels 90, tenint l’origen de la seva expansió el fenomen globalitzador i la consciència ecològica sorgida amb la aparició i difusió dels primers “forats a la capa d’ozó”.

Aquests factors van posar en manifest una realitat que no ens és aliena a ningú però que resulta particularment fonamental dins de la filosofia de les empreses, i no és altra que el fet que tota acció que realitzem en el nostre entorn, suposa una reacció mesurable i notable en aquest mateix.

Així, una empresa no pot viure aïllada ni ignorar les conseqüències que la seva activitat produeix en el seu entorn, i ha de potenciar el benefici que aporti a la comunitat, o reduir al mínim les molèsties que pugui causar, ja que sense aquest entorn, la seva posada en marxa seria impossible i com a tal ha de cuidar-lo i protegir-lo.

Mesures d’estalvi i ecològiques necessàries per posar en marxa la RSC

Degut a la RSC, tota empresa té com a mínim l’obligació moral (i legal si de la seva activitat laboral es desprenen pràctiques nocives per al Medi Ambient com pot ser la contaminació atmosfèrica o la producció de residus) de reduir l’anomenada “petjada ecològica”: el rastre que queda a l’entorn de les nostres accions.

I com pot posar-se en marxa els plans de RSC en una empresa? Adoptant mesures que serveixin per a la gestió ambiental de la producció empresarial com les següents:

  • Practicar activament el reciclatge de residus i conscienciar a tota l’organització de la importància del seu ús
  • Reduir el consum energètic
  • Pal·liar o compensar tota acció que repercuteixi en danys al Medi Ambient
  • Emprendre campanyes que promulguin aquests valors més enllà de la pròpia empresa

Cursos de Gestió Ambiental a Barcelona

Mitjançant un curs de gestió ambiental subvencionat no només serem capaços de detectar i aplicar a un entorn empresarial les principals mesures ecològiques que ens permetin posar en marxa un pla de responsabilitat social corporativa, sinó que a més podrem conèixer les lleis que regulen la seva implantació i el que resulta doblement eficaç per a la nostra empresa: aplicar les que també suposen un notable estalvi de l’ús dels nostres recursos i poder projectar mitjançant plans de conscienciació, una imatge d’empresa compromesa i conscient dels problemes generats en el seu entorn.

 

Cursos subvencionats a Barcelona. Cursos de Gestió Ambiental a Barcelona i altres cursos d'utilitat per a la teva formació

Rate this post
Rate this post

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.