Blog de Foment Formació

Razones por las que gamificar el aprendizaje en la empresa
11 Jun 2019

Ensenyar a través del joc: com gamificar l’aprenentatge?

/
Publicat per
/
Comentaris0
/

Amb el pas dels anys els models d’ensenyament han canviat i cada generació ha adoptat diferents metodologies i eines per aprendre; abans de l’arribada dels primers ordinadors, la recerca d’informació provenia de la pròpia experiència o dels llibres. Però quan van aparèixer recursos com l’Enciclopèdia Encarta i posteriorment la normalització d’internet, els mestres van haver d’adaptar la pedagogia per ensenyar a les noves generacions i una d’aquestes formes va donar com a resultat la possibilitat d’aprendre mitjançant la gamificació . T’indiquem a continuació què és i alguns dels avantatges que té ensenyar a través del joc:

Gamificar l’aprenentatge com funciona?

El principi bàsic de la tècnica és el de recompensa per consecució d’objectius, d’acord amb els punts aconseguits, l’alumne ha de percebre un premi definit en un començament; això sí, ha regles com en qualsevol altre joc (així aquest sigui un mètode d’ensenyament). El propòsit de la gamificació és el de millorar algun punt feble del “jugador”; a nivell pedagògic, la recompensa i la competició són detonadors de l’interès dels alumnes; ja sigui cap al joc concret o a l’activitat en la qual poden estar presents altres jugadors i el dinamitzador.

El joc augmenta l’atenció de manera natural

En pujar les quantitats de dopamina en el jugador, també augmenta el nivell d’atenció que permetrà als participants de l’experiència aprendre de forma natural. Es considera un model d’ensenyament actiu ja que la motivació es manté latent durant la sessió i la implicació de l’alumne és major a la que tindria en una aula de classe comuna.

En el temps lliure també s’aprèn

Una de les principals avantatges que té la gamificació és que permet l’aprenentatge en el temps lliure; el joc en l’educació no deixa de ser divertit i és aquesta també una de les raons per les quals els nens majoritàriament, solen retenir i aprendre més fàcil. S’usen mètodes com la repetició, memorització i investigació, en els quals els alumnes gairebé sense adonar es veuen immersos en un entorn d’informació que processen de forma àgil.

A major involucració en el joc, major retenció

Com comentàvem anteriorment, quan l’alumne s’enfronta a un mètode d’ensenyament diferent a les lliçons d’un mestre a l’aula de classe, hi ha més probabilitats que la informació apresa perduri per un període de temps més llarg. Per què? una de les principals raons és que no hi ha una predisposició al moment aprendre; en general els centres lúdics especialitzats en l’aprenentatge per mitjà del joc són tot el contrari a una aula de classe; no hi ha la figura del mestre, no hi ha lloc per a pissarra i l’alumne … canvia el seu paper d’estudiant pel d’un jugador!

Si com a mestre estàs buscant augmentar la motivació a l’aula, recorda mantenir l’equilibri entre el joc i el seu objectiu educacional; doncs de res servirà si la sessió no resulta fructífera.

Cursos subvencionats a Barcelona amb Foment Formació

5/5 - (2 votes)
5/5 - (2 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.