Blog de Foment Formació

23 Aug 2021

Gestió de Recursos Humans: què és, funcions i objectius

/
Publicat per
/
Comentaris0

En tota empresa, organització o institució, la gestió de recursos humans és clau per al seu funcionament. El concepte de Recursos Humans defineix els processos a partir dels quals les empreses organitzen i administren les tasques i els actius vinculats amb els treballadors que formen part de l’organització. És una àrea que posseeix un pes cada vegada més important, especialment dins dels comitès executius. A continuació, anem a parlar sobre la Gestió de Recursos Humans i el curs de 60h que s’imparteix de Foment Formació de forma virtual.

 

Què és la gestió de Recursos Humans?

Per definició, podem dir que la gestió de recursos humans abasta la totalitat de les àrees relacionades als treballadors. Es tracta d’una àrea que es preocupa pels treballadors i pel pes que aquests puguin tenir en les empreses, com així també d’aconseguir els empleats adequats per a cada lloc. Si la gestió de Recursos Humans és adequada, l’impacte en les empreses pot ser notable. Això es deu al fet que l’àrea és, justament, el nexe entre la missió i els objectius de les empreses i els treballadors que formen part d’elles. Es tracta que els empleats vagin en la mateixa línia que els objectius i la identitat de l’empresa, aconseguint compromís i motivació.

En altres termes, es pot dir que la gestió de recursos humans ha de poder comunicar les polítiques de l’empresa i fomentar els valors d’aquesta perquè els empleats formin part de l’accionar i els seus propis valors. Per a això, es fa un ús eficient dels diferents canals de comunicació que hi pugui haver a disposició, sent la connexió entre el que s’ha pensat per a l’empresa i els que fan que, en definitiva, aquesta funcioni.

 

En què consisteix la gestió de Recursos Humans?

Juntament amb l’anterior, podem dir que les funcions del gestor de Recursos Humans són múltiples. El primer que cal aclarir és que no es tracta d’una àrea que està separada de la resta de les àrees de l’empresa, sinó que ha de poder nodrir-se de totes aquestes. La persona que s’encarrega de gestionar els recursos humans ha de ser una part activa de l’empresa i conèixer a la resta dels departaments, les seves necessitats i la seva forma de treballar. Dins de les funcions que fan a la gestió de recursos humans, podem destacar:

  • Determinar una política de formació: es tracta de tenir en ment les necessitats de l’empresa i dels seus diferents departaments per poder entendre el paper de cada treballador dins de l’empresa i en quines tasques s’exerceix millor, com així també quina formació requereix cada un.
  • Establir una política de selecció i reclutament: una de les tasques més conegudes de la gestió de recursos humans té a veure amb definir el procés de selecció de nous empleats a través del cribatge curricular, de les entrevistes laborals i de diferents proves d’accés que es puguin realitzar.
  • Avaluar l’acompliment: una bona gestió de recursos humans s’encarrega de dissenyar processos d’avaluació dels empleats, determinant què és necessari saber, quan i de quina manera.
  • Construir un bon clima laboral: sent un nexe entre l’empresa i els seus treballadors, és la gestió de recursos humans la que s’encarrega de generar un bon clima laboral per garantir el benestar dels diferents empleats.
  • Determinar una política retributiva: dins de les polítiques d’una empresa, la retributiva és de les més sensibles, per la qual cosa ha d’estar ben estructurada a través d’una gestió adequada.

 

Per què fer un curs de gestió de Recursos Humans?

Un curs de gestió de Recursos Humans ajuda a adquirir i desenvolupar coneixements, habilitats i aptituds necessàries per poder estar a l’altura de les exigències de gestió i direcció de RRHH en tot tipus d’empreses i organitzacions. En aquest sentit, en Foment Formació pots realitzar un curs de 60 hores que s’imparteix a través d’aula virtual i que brinda els coneixements necessaris per a exercir-se en l’àrea.

Entre els objectius d’aquest curs de Gestió de Recursos Humans, podem destacar els següents:


“Aplicar habilitats personals i socials en processos de gestió de recursos humans

Identificar els processos adequats per gestionar de manera eficient els recursos humans d’una organització

Conèixer la política en matèria de retribució- Identificar les principals contingències que es poden produir en matèria de seguretat, relacionant-les amb les mesures de seguretat aplicables

Adquirir els coneixements i habilitats específiques per dur a terme la gestió de la formació

Conèixer la legislació laboral que regeix a l’organització “.


 

Pel que fa als continguts d’aquest curs, aquests s’estructuren en:

– Direcció estratègica de Recursos Humans

– Planificació, reclutament, selecció i integració

– Política de retribució

– Prevenció de riscos laborals

– Gestió de la formació

– Legislació laboral

 

Els objectius de la gestió de Recursos Humans

Finalment, hem de destacar que el principal objectiu de la gestió de recursos humans té a veure amb alinear els objectius de les empreses amb els seus treballadors. És a dir, que els treballadors sentin benestar en la seva ocupació i puguin entendre la filosofia de l’empresa i adaptar-s’hi, portant-la amb si en les seves diferents tasques, podent fer del seu exercici laboral una forma de complir amb aquests objectius. En altres paraules, és una eina fonamental per poder garantir el creixement i desenvolupament de les empreses a través del benestar dels seus treballadors i mitjançant la seva alineació amb la identitat d’aquesta.

 

Cursos subvencionats a Barcelona amb Foment Formació

Rate this post
Rate this post

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.