Blog de Foment Formació

15 Dec 2021

Quines són les habilitats professionals i personals que més demanen els professionals?

/
Publicat per
/
Comentaris0

A mesura que el temps passa, el mercat laboral es va fent cada cop més competitiu. Això fa que l’experiència laboral ja no sigui suficient per ingressar determinats llocs de treball. En aquest context, les habilitats són la clau per aconseguir l’èxit laboral i professional. Això és especialment interessant per als joves que acaben de graduar-se i consideren que la manca d’experiència els pot impedir obtenir certes feines. Per a aquests casos i tots, aprendre una sèrie d’habilitats professionals i personals poden ser la clau per començar a desenvolupar-se laboralment.

Avui dia, les habilitats que són ben valorades al mercat laboral es poden dividir en habilitats personals i habilitats professionals. A continuació, veurem el que cal saber sobre això.

 

Les habilitats personals

Quan parlem d’habilitats personals o habilitats socials, són aquelles que defineixen una persona i, per tant, la manera com aquesta es pot exercir en la tasca que li sigui assignada, d’acord amb la seva personalitat, a la seva capacitat resolutiva, entre d’altres coses. Algunes de les habilitats personals més valorades avui dia són les següents:

 

Creativitat

La creativitat és una de les habilitats personals més demandades actualment. Això és perquè es busquen cada vegada més professionals que siguin capaços d’aportar noves idees i enfocaments i que puguin buscar nous camins per a les empreses.

 

Adaptabilitat

En segon lloc, en un mercat que canvia constantment, que es nodreix de les noves tecnologies i que va modificant les modalitats tradicionals, es busquen professionals que siguin capaços d’adaptar-se als diferents canvis que presenta l’entorn. Persones que puguin enfrontar-se a nous reptes sense problemes, tant en termes personals com a professionals.

 

Flexibilitat

La flexibilitat, de la mà de l’esmentada anteriorment, és una de les habilitats personals més importants i buscades per les empreses. Es tracta de ser capaç d’exercir-se en diferents tasques i àrees, adequant-se a cadascuna. Adaptar-se a canvis que es puguin produir en les condicions i situacions actuals, entre altres coses.

 

Habilitats comunicatives

Una altra habilitat molt buscada avui dia té a veure amb la capacitat de comunicació. És a dir, ser una persona que sigui capaç d’escoltar, observar, aprendre i comprendre el que passa al seu voltant. Però, a més, una persona que pugui transmetre les seves idees i pensaments de la millor manera, les seves propostes, les tasques que cal dur a terme. La capacitat de comunicació és valorada tant per la manera com pot impactar en la dinàmica de l’empresa com per la manera com pot impactar als equips de treball i al benestar laboral de les persones.

 

Habilitats per relacionar-se amb altres

Dins de les habilitats personals més valorades a les empreses actualment, la de poder relacionar-se amb altres és una de les més importants. Es tracta de poder establir vincles professionals de la millor manera mantenint l’amabilitat i la bona interacció. Els treballadors que tenen aquesta habilitat són persones que poden resultar fiables, dedicades i segures.

 

Les habilitats professionals

Ara parlarem d’aquelles particularitats que les empreses busquen en els seus treballadors en termes professionals. Algunes de les característiques més buscades són:

 

El treball en equip

Aquesta habilitat es consolida com una de les més importants en termes professionals i és una de les més preguntades a les entrevistes de treball. Refereix a portar bé amb altres persones a l’hora de treballar en equip i poder tenir una escolta atenta a altres idees o necessitats. Però, a més a més, es busca lideratge. El que cal entendre és que el treball en equip i el lideratge són aspectes professionals que van de la mà i no es contradiuen entre si. Per contra, cal poder treballar amb altres i escoltar-los, però alhora ser una persona resolutiva capaç de proposar idees i de buscar solucions.

 

Capacitat resolutiva

En una empresa, són moltes les coses que poden succeir en diferents moments i que posen en joc el seu funcionament i la seva productivitat. Per això, una de les habilitats més demanades actualment és la capacitat resolutiva. És a dir, poder entendre els problemes o conflictes, avaluar d’on venen i prendre accions ràpides per resoldre’ls, sense necessitat de dependre sempre d’un superior.

 

Negociació

La negociació és una habilitat molt valorada avui dia. Refereix a la capacitat de prendre una decisió i defensar-la o d’entendre el context en què es prenen aquestes decisions, per poder trobar el millor camí de resolució a cada moment.

 

Com desenvolupar bones habilitats per inserir-se al mercat laboral?

Tenint en compte el que hem dit fins ara, formar-se per adquirir aquestes habilitats i ésser la porta a una gran diversitat d’experiències i insercions professionals. En aquest sentit, a Foment Formació es pot fer el curs d’habilitats i eines per a la millora professional. És un curs de 30 hores que s’imparteix a Barcelona i altres centres d’impartició.

 

Els seus objectius principals són:

“Acompanyar els professionals a reubicar-se professionalment

Adquirir habilitats per tornar a situar-nos al mercat laboral

Adquirir eines i coneixements per a la recerca de feina

Guanyar en autoconfiança per buscar feina.

Treballar habilitats indispensables per a la recerca de feina

Autoconeixement de les fortaleses i àrees de millora individuals

Adaptació al nou entorn laboral. Noves competències per assolir.

Xarxa de contactes.

Actualitzar el CV i les xarxes socials professionals”.

 

Fer un curs en aquest sentit pot ajudar a preparar-se pel nou mercat laboral i les seves característiques. És una manera d’adquirir, en una formació curta, aquells coneixements, habilitats i pràctiques que calen per adequar-se a un context laboral canviant i exigent.

 

Cursos subvencionats a Barcelona amb Foment Formació

1.3/5 - (3 votes)
1.3/5 - (3 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.