Blog de Foment Formació

3 Jul 2018

Nivells i cursos de francès: treu-li el màxim profit a estudiar un segon idioma!

Si tenir un bon nivell d’anglès mitjançant un curs certificat és un recurs cada vegada més sol·licitat com fins i tot obligatori per optar a un lloc de treball, el tenir un segon idioma estranger s’està convertint en la clau per destacar entre possibles candidats.

A Espanya, tant per afinitat de mercats, com per proximitat i també per estar inclòs en la gran majoria de programes educatius, el francès és l’opció guanyadora com a tercera llengua. D’aquí al fet que un curs subvencionat de francès ens pugui obrir les portes de moltes empreses on les relacions internacionals siguin constants.

Sectors com el turisme, però també el món dels negocis i el màrqueting, demanden constantment el domini de diverses llengües. Quins nivells podem arribar respecte al francès?

 

Nivells que pots obtenir mitjançant un curs subvencionat de francès

 

Davant d’un mercat cada vegada més internacional i on el flux de persones capacitades per a l’ocupació és constant entre països, es va presentar la necessitat de crear una regulació comuna a la Unió Europea mitjançant la qual es pogués certificar els coneixements lingüístics en funció del nivell d’aprenentatge .

És el conegut com el Marc Comú Europeu de Referència, que en el cas de la llengua francesa, estableix 5 nivells en funció de les capacitats de cada alumne en disposició de certificar-se.

Aquests nivells van de l’A1 (nivell bàsic) al nivell B2.2 (domini total de la llengua a nivell oral i escrit), i tenen com equivalències les següents:

  • A1: correspondria al nivell més bàsic certificable, el nivell elemental (Elémentaire)
  • A2: correspondria al nivell elemental avançat (Elémentaire vaig avançar)
  • B1.2: correspondria al nivell intermediari (Intermédiaire)
  • B2.1: correspondria al nivell intermediari avançat (Intermédiaire vaig avançar)
  • B2.2: correspondria al màxim nivell, el nivell superior (Supérieur)

Addicionalment, hi ha la certificació pròpia expedida oficialment pel Govern Francès mitjançant el Ministeri d’Educació Nacional (Ministére de l’éducation Nationale), que, de la mateixa manera que és popularment conegut en el cas de l’anglès amb certificats com el First, en el cas del francès s’anomena DELF (Diplôme d’études en langue française).

El DELF s’atorga mitjançant examen oficial amb una equivalència que correspondria amb l’A1 del MCER (Marc Comú Europeu de Referència) en el cas del DELF A1, amb l’A2 en el cas del DELF A2, B1.2 en el cas del DELF B1 , i amb una equivalència de l’B2.2 en el cas del certificat oficial francès que t’assegura un nivell superior, el DELF B2.

Per a un nivell de maneig de la llengua francesa d’un estudiant estranger equiparable al que pugui tenir una persona nativa, hi addicionalment dos certificats que completen els sis nivells de coneixement de l’idioma: el DALF (Diplôme approfondi de langue française) C1 i C2.

 

Són tots els certificats d’estudis de francès equiparables?

 

Aquests certificats acreditats pel Ministeri d’Educació Nacional francès, es concedeixen de forma oficial, ja sigui mitjançant examen convocat per autoritats amb competències lingüístiques o acudint a cursos oficials o escoles oficials d’idiomes que estableixin convenis amb aquesta institució per poder certificar el nivell adequat.

Així, l’obtenció d’un DELF o DALF en qualsevol grau, t’acredita i reconeix oficialment com a coneixedor de la llengua francesa, sent el rang del MECR usat per a “traduir” i poder mesurar de forma generalitzada a quin nivell t’han de situar reclutadors o qui s’interessin per la teva capacitat d’aprenentatge del francès.

Cursos especialitzats, cursos subvencionats de francès o proves d’idiomes per a la concessió de beques, candidatures a llocs d’ocupació, etc., poden per tant atorgar certificacions curriculars que demostrin l’equivalència, sent necessària la posterior examinació en una escola oficial si es vol acreditar oficialment.

Cursos subvencionats a Barcelona amb Foment Formació

 

5/5 - (2 votes)
5/5 - (2 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.