Blog de Foment Formació

presentar el IVA: cómo hacerlo
16 Nov 2018

Tot el que necessita saber per presentar l’IVA.

/
Publicat per
/
Comentaris0
/

Dins el sistema tributari ha un impost que grava el consum i recau directament en el consumidor final. Els autònoms i les empreses, exerceixen de recaptadors, però al moment de presentar l’IVA (impost al valor afegit) també es dedueix el que aquests hagin deixat en la compra de productes o serveis a altres empreses, sempre que sigui deduïble.

 

Diferència entre presentar l’IVA suportat i l’IVA deduïble:

 

La diferència entre presentar un tipus d’IVA o un altre és que mentre el primer és el que l’empresa paga, l’IVA deduïble el que es pot restar en les declaracions trimestrals. A Espanya (excepte les Illes Canàries, Ceuta i Melilla), Hisenda fixa les condicions que han de tenir perquè les despeses es puguin deduir; el més important és que els productes o serveis adquirits han d’estar directament relacionats amb l’activitat comercial de l’empresa, han d’estar plasmats en una factura i ha de quedar reflectit en els llibres comptables de l’empresa.

 

Quins tipus d’IVA s’apliquen a Espanya?

 

IVA Super reduit 4%

 

S’aplica a aliments (pa, farines, cereals, llet, formatges, ous i fruites i verdures), llibres, diaris, revistes, medicaments, productes i serveis per a discapacitats i habitatges de protecció oficial (HPO).

 

IVA Reduït 10%

 

– Transport terrestre de viatgers, hostaleria i restaurants.

– Serveis agrícoles i de ramaderia, recollida d’escombraries i tractament de residus.

– Culturals: museus, galeries i biblioteques.

– Exposicions i fires comercials.

– Resta de productes d’alimentació, inclosos els d’animals.

– Llavors, fertilitzants i herbicides.

– Aigua.

– Ulleres i lents de contacte.

– Habitatges.

 

IVA del tipus general el 21%

 

Es destina a la resta de béns i serveis.

 

Variacions en l’IVA

 

Aquest any es van fer algunes reformes com ara:

 

– Utilització del sistema electrònic per al règim de viatgers: els no residents de la Unió Europea poden comprar a Espanya i demanar la devolució de l’Iva enviant la factura al comerç o fent ús del segell digital del document de reemborsament.

– Es podran deduir els pagaments en hotels o restaurants, si són per concepte de deducció de les despeses de manutenció, tinguin a veure amb l’activitat econòmica i si es paguen amb un mitjà electrònic.

– Es podran fer rectificacions de factures si es sol·licita al Departament de Gestió Tributària de l’AEAT.

– La data límit per remetre la factura rectificada és el dia 15 del mes següent a l’expedició de la factura.

– A la facturació per agències de viatges s’inclouen serveis com: restauració, hostaleria, assegurances o visites a museus.

– En el cas d’haver operacions que estiguin acollides al règim especial d’usats, objectes d’aire o antiguitats, s’haurà d’anotar en el llibre l’import total.

 

Recorda que tens a la teva disposició diverses eines per a la gestió administrativa que pots utilitzar en cas de ser necessàries, així com cursos subvencionats de gestió financera que et poden ajudar a tenir totes aquestes qüestions sota control.

 

Cursos subvencionats a Barcelona amb Foment Formació

Rate this post
Rate this post

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.