Blog de Foment Formació

22 Jul 2021

Programació neurolingüística: Aprèn a dirigir la teva vida!

/
Publicat per
/
Comentaris0

Al llarg dels últims anys, la programació neurolingüística o PNL s’ha anat instaurant amb cada vegada més força a la vida de les persones, tant a la vida personal com professional. La programació neurolingüística és un conjunt d’eines i habilitats que s’empren particularment per poder pensar i actuar d’una manera molt més efectiva de la que es pot assolir en l’actualitat.

Avui en dia, es considera que posar en pràctica tècniques vinculades a la programació neurolingüística és un fet que ajuda a millorar considerablement la qualitat de vida. A més, és una forma d’aconseguir objectius professionals i laborals a través d’un model d’accionar, pensar i actuar en els diferents àmbits importants de la vida.

La programació neurolingüística és un mètode d’acció. Aquest s’aplica de manera dinàmica amb l’objectiu de dirigir la ment i la percepció de les persones per poder processar informació i experiències de manera més reeixida, per tal d’afavorir el desenvolupament tant personal com professional. En aquest sentit, un curs de programació neurolingüística proporciona els aprenentatges més precisos per poder detectar i modificar patrons en les relacions i en les experiències humanes.

 

Objectius d’un curs de programació neurolingüística

Per als qui volen millorar les formes de gestionar la seva vida, un curs de programació neurolingüística és una excel·lent alternativa. Dins dels objectius generals d’aquest tipus de curs, es destaquen els següents:

 • Poder aprendre a gestionar recursos davant diverses dificultats tant situacionals com relacionals.
 • Poder obtenir aprenentatges més precisos vinculats a la detecció i la modificació de patrons en les experiències i les relacions humanes.
 • Aconseguir treballar amb eines de programació neurolingüística per augmentar la comunicació, la creativitat, la relació d’ajuda i l’excel·lència tant personal com professional.

 

Els principis de la programació neurolingüística

Diversos principis regeixen el que coneixem en l’actualitat com programació neurolingüística. Aquests, en general, són els següents:

 • Comprendre el mapa interior com a únic
 • Entendre que el millor mapa és el que ofereix més d’un camí possible
 • Saber que cada comportament té una intenció positiva
 • Entendre l’estructura de l’experiència
 • Saber que tots els problemes que es presentin tenen una solució
 • Reconèixer que totes les persones posseeixen la força i la capacitat que necessiten per resoldre els diferents problemes
 • Comprendre que el significat de la comunicació depèn del resultat
 • Entendre al cos i la ment com a part d’un mateix sistema conjunt
 • Saber que no existeixen els fracassos i poder pensar els errors i problemes com a oportunitats
 • Reconèixer que, si hi ha alguna cosa que no està funcionant, es pot intentar alguna cosa diferent

 

Quin és el contingut d’un curs de programació neurolingüística?

El curs de programació neurolingüística inclou una gran diversitat de continguts per poder brindar a les persones els coneixements i experiències necessaris per millorar la seva vida. Aquests continguts són els següents.

El PNL

Al principi, es tracta de conèixer què és un PNL i els seus conceptes bàsics. Inclou la definició de mapa, el disseny i la consecució d’objectius, el calibratge i l’agudesa sensorial. A més, es tracta d’aprendre la diferència entre l’experiència sensorial i l’al·lucinació, conèixer els nivells de competència en l’aprenentatge, millorar la comunicació verbal, no verbal i metafòrica i submodalitats pel canvi.

Comunicació

Després, es desenvolupen formes de comunicació. Es tracta d’aprendre tècniques de comunicació humana i construccions lingüístiques. Això inclou acompanyament no verbal i verbal, sincronia i rapport, coherència, reformulació de conceptes, triple posició perceptiva i sistemes representacionals.

Excel·lència personal

En tercer lloc, el curs fa referència a les jerarquies de valors, les condicions de bona formulació i realització d’objectius i els nivells neurològics. A més, travessa estratègies de creativitat i el concepte d’ecologia de vida.

Relació d’ajuda

Finalment, pel que fa als continguts de el curs de programació neurolingüística, es treballa sobre la triple posició perceptiva i les polaritats, amb exercicis per integrar contradiccions. Es treballa sobre la comunicació en la relació d’ajuda moderna i l’abordatge de conflictes interpersonals.

 

Raons per fer un curs de programació neurolingüística

Podem dir que hi ha una sèrie de raons per fer un curs de programació neurolingüística a l’actualitat. Entre aquestes, destaquem:

 • Analitzar els fonaments de la programació neurolingüística
 • Conèixer el funcionament de la ment humana i les habilitats cognitives
 • Aprendre recursos per poder projectar-se a l’acció
 • Trobar formes de enfocar-se de cara a l’ èxit
 • Conèixer tècniques per poder identificar i reduir dificultats
 • Poder prendre consciència de la reactivitat i la proactivitat
 • Comprendre processos comunicatius
 • Desenvolupar eines d’utilitat per a la gestió de diferents conflictes
 • Poder connectar la creativitat amb estratègies de negoci reeixides

 

Conclusions

En Foment Formació pots realitzar un curs de programació neurolingüística tant de manera presencial com virtual. És un curs de 30 hores que s’imparteix a Barcelona i / o en altres centres detallats en cada edició de el curs. Es busca brindar a les persones els aprenentatges necessaris i precisos per poder detectar diversos patrons en les relacions i experiències humanes i, a partir d’allà, modificar-los.

 

Cursos subvencionats a Barcelona amb Foment Formació

Rate this post
Rate this post

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.