Blog de Foment Formació

Por qué un curso de gestión auxiliar de personal
24 Apr 2017

Suport administratiu a RRHH: Com gestionar el personal empresarial?

/
Publicat per
/
Comentaris0

El Departament de Recursos Humans és l’ànima de tota empresa: nexe entre treballadors i direcció, el seu treball és molt més que gestionar i tramitar nòmines i contractes: des assegurar el correcte desenvolupament de la legislació i el marc laboral, fins a controlar que els processos, temps i mesures de seguretat siguin les adequades per l’impecable funcionament de l’empresa. Vols saber com desenvolupa el seu treball i què es busca en un bon gestor auxiliar de personal?

Principals aspectes a gestionar del personal empresarial

El primer que se’ns ve al cap a l’hora de parlar de qualsevol integrant del departament de Recursos Humans és legislació, contractes i nòmines. Però reduir la tasca del personal de gestió empresarial a aquests tres, pilars d’altra banda, elements de les relacions laborals, limitar el treball d’un departament que s’encarrega per vetllar i assegurar una correcta comunicació i un perfecte exercici entre la directiva i els treballadors.

Així, els encarregats de la gestió del personal empresarial també s’encarreguen de filtrar i delimitar les competències necessàries de tot aquell que s’incorpori a la plantilla de treballadors, controlar que els horaris són adequats i que ni es perden hores de treball, ni es realitzen hores extres de més, dur a terme mesures que fomentin la productivitat així com el respecte pel Medi Ambient i el mateix nombre que millorin la percepció tant interna com externa que es té de l’empresa.

Normativa i documentació tractada i tramitable per l’auxiliar de RRHH

Malgrat que el caràcter comunicatiu i l’empatia són aspectes recalcables de la tasca del gestor de personal, no hem d’obviar el seu potencial administratiu, havent de poder assegurar amb fermesa en tot moment que qualsevol relació contractual i qualsevol necessitat empresarial per ambdues parts (les del empresari i les del treballador) són satisfetes d’acord amb la legislació vigent.

Per a això, tot gestor auxiliar de personal ha de conèixer i saber com tramitar la documentació següent:

  • El marc legal vigent en matèries laborals: les marcades per la Constitució, les que integren l’estatut dels treballadors, la Llei general de la Seguretat Social i els convenis col·lectius.
  • El contracte laboral: com elaborar-acord a tipus i durada, com modificar-arribat al punt de ser necessari, com anul·lar-i com dur a terme les responsabilitats empresarials de cadascuna d’aquestes accions.
  • La retribució nominal: pagaments i garanties salarials d’acord amb la legalitat i de la Seguretat Social, tramitació d’altes i baixes en aquest mitjà, etc.
  • Normes derivades de la pràctica laboral: control assistencial, protecció de dades, prevenció de riscos laborals i aplicació de les mesures de Responsabilitat Social Corporativa entre altres tasques.

Per què un curs de gestió auxiliar de personal

Un curs subvencionat de gestió auxiliar de personal permet no només assegurar el coneixement que permeti a tot integrant del departament de Recursos Humans aplicar amb fermesa tot el marc legal necessari per no incórrer en il·legalitats respecte a l’estat del personal i de l’empresa, sinó també descentralitzar les tasques del gestor de la plantilla i poder oferir al departament les aptituds necessàries per mantenir una correcta comunicació entre personal i directiva, així com una imatge de total transparència i seguretat.

Aquest tipus de perfil és molt demandat entre empreses amb un alt nombre de treballadors, on la fluïdesa entre les relacions laborals s’ha d’assegurar malgrat no poder estar sempre la directiva en contacte amb els seus empleats, però també dins d’aquelles petites i mitjanes empreses on el tracte personal és una de les prioritats perquè el treball flueixi amb èxit.

 

Troba el teu curs de gestió auxiliar de personal i d'altres cursos subvencionats a Barcelona amb Foment Formació

5/5 - (1 vote)
5/5 - (1 vote)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.