TipusCurs presencial
Durada16 Hores
Sol·licitar informacióautocuidado

El curs d’Autocura en acció: Superant vivències estressants de 16 hores, que s’imparteix a Barcelona i/o a altres centres detallats en el lloc d’impartició de cada edició del curs, t’ajudarà a aplicar eines d’autocura.

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Identificar els moments de crisi emocional i les seves conseqüències.
 • Aplicar les eines d’autocura.

Contingut general del curs

Gestió emocional en moments de crisi

 • Identificació de les vivències d’estrès.
  • Factors causals d’estrès
  • Principals mecanismes d’adaptació.
 • Identificació de les conseqüències en els moments de crisi emocional.
  • Trauma agut i estrès posttraumàtic.
  • Símptomes i manifestacions físiques, cognitives i emocionals.

Eines per a l’autocura

 • Descripció de la teoria polivagal.
  • Explicació del trauma i la seva recuperació des d’una perspectiva fisiològica.
 • Enumeració i descripció dels nivells de la teoria polivagal.
  • Activació del sistema de connexió social.
  • Activació de la resposta de mobilització.
  • Activació de la resposta d’immobilització.
 • Identificació del burnout i la fatiga.
  • Factors de risc i de protecció.
  • Estratègies individuals de gestió de l’estrès.
  • Reconeixement del moment de demanar ajuda.
 • Identificació d’habilitats, actituds i eines per a l’autocura.
  • Promoció de l’autoconsciència, per tenir consciència de nosaltres mateixos i de les nostres vivències.
  • Aplicació de l’autoregulació com a capacitat de controlar els nostres pensaments i les nostres emocions, millorant el benestar.
  • Utilització de la compassió com a eina bàsica en les nostres relacions.

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

4/5 - (2 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.