TipusCurs presencial
Durada40 Hores
Sol·licitar informació
Data27 Jun, 2024 - 25 Jul, 2024
Places lliures5Veure edició
Data9 Jul, 2024 - 26 Jul, 2024
Places lliures15Veure edicióactic

El curs de Cerca i gestió de la informació digital – Nivell intermedi de 40 hores té per objectiu aplicar estratègies avançades de cerca, emmagatzematge i gestió d’informació digital per recuperar-la de manera eficaç i efectiva.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

A la finalització del curs podràs realitzat l’examen ACTIC. Tenim un alt percentatge d’aprovats!

Presentación

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Seleccionar els mecanismes i les estratègies més adequades per localitzar la informació segons els objectius de cerca i contrastar els resultats.
 • Planificar una estratègia personal de gestió, organització i recuperació de la informació configurant-hi un entorn de treball propi.
 • Ordenar dades i conjunt de dades de diferents fonts per facilitar la interpretació i millorar la qualitat de la informació recollida i expressar els resultats de forma visual per extreure’n fàcilment conclusions.

Contingut general del curs

ESTRATÈGIES EN LA CERCA, LA SELECCIÓ I EL CONTRAST D’INFORMACIÓ EN EINES DIGITALS
Especificacions de les funcions avançades del navegador

 • Configuració avançada
 • Personalització
 • Extensions i complements
 • Sincronització
 • Instal·lació de certificats

Identificació de cercadors segons els objectius de la cerca

 • Cercadors generals
 • Cercadors especialitzats

Anàlisi dels paràmetres d’informació de qualitat

 • Autoria reconeguda
 • Fiabilitat de la font
 • Actualització
 • Presentació de la informació
 • Qualitat dels continguts

Utilització de paràmetres de cerca avançada

 • Idioma
 • Data de publicació/actualització
 • Utilització de booleans
 • País/regió.

CONSOLIDACIÓ A L’ORGANITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ I LES DADES AMB EINES DIGITALS

Especificacions per a l’emmagatzematge de la informació en fitxers

 • Classificació en carpetes
 • Nomenclatura de fitxers i carpetes
 • Ordenació i emmagatzematge local o núvol
 • Mecanismes d’actualització i neteja de fitxers
 • Duplicació de fitxers
 • Eliminació arxius temporals i memòria cau

Aplicació de la sincronització d’arxius i aplicacions

 • Sincronització del navegador web
 • Emmagatzematge al núvol
 • Sincronització de fitxers

Ús de l’emmagatzematge al núvol

 • Permisos de les persones col·laboradores
 • Unitats compartides
 • Ordenació i nomenclatura d’arxius
 • Fitxers accessibles sense connexió a Internet

Classificació i estructuració de dades amb eines genèriques i específiques

 • Fulls de càlcul
 • Bases de dades
 • Gestor d’adreces d’interès
 • Gestor de contactes
 • Control de despeses

ANÀLISI, EXPLOTACIÓ I VISUALITZACIÓ DE DADES AMB FUNCIONALITATS COMPLEXES DE LES EINES DIGITALS

Estructuració de les dades numèriques per facilitar-ne l’anàlisi i la interpretació.

 • Combinació de fórmules i funcions
 • Expressió visual de dades
 • Integració de dades de diferents formats (CSV, XLS, XLM…)
 • Disseny de l’estructuració de les dades.

Elaboració de contingut digital per la recollida de dades

 • Enquestes
 • Formularis
 • Definició d’objectius
 • Tipologia de pregunta vinculada amb la tipologia de dades que cal obtenir.

Reutilització de dades de diferents fonts

 • Catàlegs
 • Dades obertes
 • Enquestes
 • Instruments de mesura

Requisits

Complir com a mínim alguns dels requisits següents:

 • Certificat de professionalitat nivell 1
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la universitat

Es valorarà haver cursat formació en competències digitals de nivell inicial o el programa formatiu Cerca i gestió de la informació digital. Nivell básic.

Quan l’alumnat no disposi de formació relacionada, demostrarà els coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova competencial tipus test.

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

3.5/5 - (11 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.