TipusCurs presencial
Durada30 Hores
Sol·licitar informaciómediciones-presupuestos

El curs de Amidaments, pressupostos i certificacions amb Presto i cost-it de 30 hores que s’imparteix a Barcelona i/o en altres centres detallats en el lloc d’impartició de cada edició del curs, et permetrà adquirir coneixements de com fer mesuraments, pressupostos i certificacions.

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Elaborar pressupostos.
 • Introduir i gestionar amidaments manualment i amb metodologia BIM.
 • Desenvolupar certificacions per aquestes

Contingut general del curs

Començar a treballar amb presto

 • Introducció al procés d’amidaments,, pressupost i certificació
 • Presentació de Presto
 • Interfície d’us
 • Importació d’arxius
 • Organització de la informació

Crear un pressupost

 • Creació d’una obra nova
 • Propietats de l’obra
 • Creació de capítols i subcapítols
 • Creació de partides
 • Descomposició de partides
 • Afegir costos indirectes
 • Afegir percentatges
 • Duplicació de conceptes
 • Treballar amb referències o bases de preus

Amidaments

 • Creació de línies d’amidament
 • Operacions amb amidaments
 • Modificació del pressupost
 • Finalització del pressupost
 • Presto Cost’it: integració amb Revit.

Finalització del pressupost

 • Generació d’informes de pressupostos
 • Generació d’altres informes
 • Exportació a altres formats
 • Personalització d’informes

Ofertes i certificacions

 • Introducció a les certificacions
 • Certificació per línies d’amidament
 • Certificació per quantitat o percentatge
 • Certificació de preus contradictoris
 • Impressió d’informes de certificació

Altres utilitats

 • Excel2Presto: adaptació de fitxers Excel per a importar a Presto
 • Personalització de Presto: Creació de variables, suggeriments.
 • Utilitats diverses que agilitzen el treball.

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de Formació.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.