TipusCurs presencial
Durada40 Hores
Sol·licitar informació
Data22 May, 2024 - 8 Jul, 2024
Places lliures17Veure edicióactic-intermedio

El curs d’Anàlisi de la informació digital (ACTIC Nivell avançat) de 40 hores té per objectiu dissenyar i elaborar continguts digitals de diferent format utilitzant les funcionalitats avançades de les eines digitals i desenvolupar solucions a problemes informàtics senzills mitjançant programes amb diferents llenguatges de programació.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

A la finalització del curs podràs realitzat l’examen ACTIC. Tenim un alt percentatge d’aprovats!

Presentación

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Desenvolupar continguts digitals de manera òptima amb l’ús d’eines avançades, oferint col·laboració i suport a tercers en el procés de creació i edició de continguts digitals.
 • Integrar i reelaborar continguts digitals i dissenys gràfics de manera òptima amb l’ús d’eines avançades, oferint col·laboració i suport a tercers en el procés d’integració i disseny de continguts digitals.
 • Dissenyar i crear objectes 3D complexos i imprimir amb tecnologia digital.
 • Desenvolupar solucions a problemes informàtics senzills i elaborar programes informàtics bàsics, aplicant llenguatges de programació per controlar circuits electrònics i objectes.

Contingut general del curs

CREACIÓ I EDICIÓ AVANÇADA DE CONTINGUTS DIGITALS
Selecció de les aplicacions/software segons els objectius i les formes de publicació

 • Tipologies de programes i funcionalitats principals
 • Aplicacions i plataformes de creació
 • Anàlisi dels objectius dels continguts i la seva difusió

Optimització en lús de les funcionalitats avançades de les aplicacions

 • Plantilles
 • Automatització de processos
 • Creació de macros
 • Configuració inicial
 • Modificació de paràmetres

Execució de documents digitals dinàmics interactius

 • Índexs
 • Taules de continguts
 • Taxes dinàmiques
 • Creació d’enllaços entre elements d’un mateix contingut

DISSENY, INTEGRACIÓ I REELABORACIÓ DE CONTINGUTS DIGITALS AMB FUNCIONALITATS AVANÇADES
Elaboració de dissenys gràfics

 • Animacions
 • Interaccions
 • Transicions
 • Gràfics en moviment
 • Efectes especials

Anàlisi d’optimització de disseny i estructura de continguts mitjançant eines avançades

 • Gestors de continguts
 • Gestors documentals
 • Paràmetres d’usabilitat i accés

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: DISSENY I FABRICACIÓ D’OBJECTES COMPLEXOS AMB TECNOLOGIA DIGITAL
Manipulació i adaptació de models 3D

 • Bancs de models d’objectes 3D
 • Aplicacions d’edició d’interfície senzilla.
 • Principals paràmetres de modificació i adaptació
 • Elements i transformacions simples.

Creació d’objectes complexos 3D

 • Disseny d’objectes 3D
 • Integració de diferents formes
 • Textures
 • Impressió 3D de l’objecte

Ús d’impressores 3D

 • Tipologia d’impressora 3D
 • Muntatge de la impressora
 • Seguretat i manteniment de la impressora
 • Anivellació del marc i el llit
 • Lubricació
 • Primera impressió

MÒDUL DE FORMACIÓ 4: PROGRAMACIÓ BÀSICA
Execució de solucions mitjançant llenguatges de programació

 • Macros
 • Fitxers de processament de lots
 • Aplicacions mòbils amb llenguatge de blocs

Aplicació de canvis en un fragment de codi per resoldre una situació.

 • Tipus de codi i les seves característiques.
 • Modificació de paràmetres simples

Disseny i execució de programes informàtics bàsics per controlar circuits electrònics i objectes

 • Lògica dels llenguatges de programació
 • Estructures de programació
 • Implementació en un llenguatge de programació concret

Identificació de sistemes d’intel·ligència artificial

 • Detecció de sistemes IA
 • Anàlisi de les possibilitats i avantatges

Requisits

Complir com a mínim alguns dels requisits següents:

 • Títol de batxiller o equivalent
 • Títol de Tècnic Superior (FP de Grau Superior) o equivalent
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau superior.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la universitat
 • Certificat de Professionalitat de nivell 3.
 • Títol de Grau o equivalent
 • Títol de Postgrau (Màster) o equivalent

Es valorarà haver cursat formació en competències digitals de nivell inicial o el programa formatiu Creació de continguts digitals i programació. Nivell bàsic i Creació de continguts digitals i programació. Nivell intermedi.

Quan l’alumnat no disposi de formació relacionada, demostrarà els coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova competencial tipus test.

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.