TipusCurs presencial
Durada40 Hores
Sol·licitar informacióactic-intermedio

El curs d’Anàlisi de la informació digital (ACTIC Nivell avançat) de 40 hores té per objectiu dissenyar i elaborar continguts digitals de diferent format utilitzant les funcionalitats avançades de les eines digitals i desenvolupar solucions a problemes informàtics senzills mitjançant programes amb diferents llenguatges de programació.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

A la finalització del curs podràs realitzat l’examen ACTIC. Tenim un alt percentatge d’aprovats!

Presentación

Requisits

Información

Objectius generals del curs

 • Desenvolupar continguts digitals de manera òptima amb l’ús d’eines avançades, oferint col·laboració i suport a tercers en el procés de creació i edició de continguts digitals.
 • Integrar i reelaborar continguts digitals i dissenys gràfics de manera òptima amb l’ús d’eines avançades, oferint col·laboració i suport a tercers en el procés d’integració i disseny de continguts digitals.
 • Dissenyar i crear objectes 3D complexos i imprimir amb tecnologia digital.
 • Desenvolupar solucions a problemes informàtics senzills i elaborar programes informàtics bàsics, aplicant llenguatges de programació per controlar circuits electrònics i objectes.

Contingut general del curs

CREACIÓ I EDICIÓ AVANÇADA DE CONTINGUTS DIGITALS
Selecció de les aplicacions/software segons els objectius i les formes de publicació

 • Tipologies de programes i funcionalitats principals
 • Aplicacions i plataformes de creació
 • Anàlisi dels objectius dels continguts i la seva difusió

Optimització en lús de les funcionalitats avançades de les aplicacions

 • Plantilles
 • Automatització de processos
 • Creació de macros
 • Configuració inicial
 • Modificació de paràmetres

Execució de documents digitals dinàmics interactius

 • Índexs
 • Taules de continguts
 • Taxes dinàmiques
 • Creació d’enllaços entre elements d’un mateix contingut

DISSENY, INTEGRACIÓ I REELABORACIÓ DE CONTINGUTS DIGITALS AMB FUNCIONALITATS AVANÇADES
Elaboració de dissenys gràfics

 • Animacions
 • Interaccions
 • Transicions
 • Gràfics en moviment
 • Efectes especials

Anàlisi d’optimització de disseny i estructura de continguts mitjançant eines avançades

 • Gestors de continguts
 • Gestors documentals
 • Paràmetres d’usabilitat i accés

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: DISSENY I FABRICACIÓ D’OBJECTES COMPLEXOS AMB TECNOLOGIA DIGITAL
Manipulació i adaptació de models 3D

 • Bancs de models d’objectes 3D
 • Aplicacions d’edició d’interfície senzilla.
 • Principals paràmetres de modificació i adaptació
 • Elements i transformacions simples.

Creació d’objectes complexos 3D

 • Disseny d’objectes 3D
 • Integració de diferents formes
 • Textures
 • Impressió 3D de l’objecte

Ús d’impressores 3D

 • Tipologia d’impressora 3D
 • Muntatge de la impressora
 • Seguretat i manteniment de la impressora
 • Anivellació del marc i el llit
 • Lubricació
 • Primera impressió

MÒDUL DE FORMACIÓ 4: PROGRAMACIÓ BÀSICA
Execució de solucions mitjançant llenguatges de programació

 • Macros
 • Fitxers de processament de lots
 • Aplicacions mòbils amb llenguatge de blocs

Aplicació de canvis en un fragment de codi per resoldre una situació.

 • Tipus de codi i les seves característiques.
 • Modificació de paràmetres simples

Disseny i execució de programes informàtics bàsics per controlar circuits electrònics i objectes

 • Lògica dels llenguatges de programació
 • Estructures de programació
 • Implementació en un llenguatge de programació concret

Identificació de sistemes d’intel·ligència artificial

 • Detecció de sistemes IA
 • Anàlisi de les possibilitats i avantatges

Requisits

Complir com a mínim alguns dels requisits següents:

 • Títol de batxiller o equivalent
 • Títol de Tècnic Superior (FP de Grau Superior) o equivalent
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau superior.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la universitat
 • Certificat de Professionalitat de nivell 3.
 • Títol de Grau o equivalent
 • Títol de Postgrau (Màster) o equivalent

Es valorarà haver cursat formació en competències digitals de nivell inicial o el programa formatiu Creació de continguts digitals i programació. Nivell bàsic i Creació de continguts digitals i programació. Nivell intermedi.

Quan l’alumnat no disposi de formació relacionada, demostrarà els coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova competencial tipus test.

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Inscripción

El botón reserva permite reservar tu plaza 48 horas a partir de que le das al botón. Durante estas 48 horas tienes que formalizar la inscripción al curso.

¿Cómo formalizar la inscripción?

Para realizar la inscripción es imprescindible traer cumplimentados y firmados el Anexo 1 y Anexo 2, acompañados de la siguiente documentación:

Si estás en activo

 • Fotocopia del DNI en vigor
 • Fotocopia de la última nómina entera, donde debe aparecer la siguiente información: Núm. de Seguridad Social del trabajador, Núm. de Seguridad Social de la empresa y CIF de la empresa

Si eres autónomo

 • Fotocopia del DNI en vigor
 • Fotocopia del último recibo de autónomos

Si estás en paro

 • Fotocopia del DNI en vigor
 • Fotocopia del DARDE actualizado (documento de inscripción de demanda de empleo del Servicio Público de Ocupación de Cataluña)
 • Fotocopia de algún documento donde aparezca el Núm. de afiliación a la Seguridad Social

Si estás en situación de ERTE

 • Fotocopia del DNI en vigor
 • Fotocopia del comunicado de la empresa conforme se aplica el Expediente de Regulación Temporal de Empleo
 • Fotocopia de algún documento donde aparezca el Núm. de afiliación a la Seguridad Social
 • Fotocopia de la última nómina entera, donde debe aparecer la siguiente información: Núm. de Seguridad Social del trabajador, Núm. de Seguridad Social de la empresa y CIF de la empresa

Todas las fotocopias separadas y sin recortar

¿Cómo?

Nos puedes adelantar la inscripción por correo electrónico a (formacio@foment.com), pero es imprescindible que nos hagas llegar el original de los anexos siguientes, más la documentación detallada más arriba, por correo ordinario o postal, o bien traérnoslos presencialmente al centro de formación (Consultar horario):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Información adicional

 • Entrega de un Certificado de aprovechamiento al finalizar el curso
 • Acceso al campus del alumno
 • Curso subvencionado por el Consorci de la Formació Contínua de Catalunya y el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.