TipusCurs presencial
Durada40 Hores
Sol·licitar informacióactic-intermedio

El curs d’Anàlisi de la informació digital – Nivell avançat de 40 hores té per objectiu aplicar estratègies d’optimització a la cerca, emmagatzematge i gestió de la informació digital i mètodes de gestió, estructuració i anàlisi d’informació i dades per obtenir la màxima eficiència.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

A la finalització del curs podràs realitzat l’examen ACTIC. Tenim un alt percentatge d’aprovats!

Presentación

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Seleccionar els mecanismes i estratègies més adequades per optimitzar les cerques i donar suport a altres sobre mètodes de cerca, navegació, selecció i contrast de la informació.
 • Planificar estratègies de gestió, organització i recuperació de la informació pròpies i assessorar-ne d’altres per fer-ho de forma individual i/o per crear estructures de treball en equip.
 • Aplicar i combinar fórmules i funcions complexes per processar dades per tal de facilitar la presa de decisions i donar suport i assessorament a altres persones sobre l’anàlisi de dades

Contingut general del curs

ESTRATÈGIES AVANÇADES PER A LA CERCA, SELECCIÓ I CONTRAST D’INFORMACIÓ AMB EINES DIGITALS

Aplicació de paràmetres d’optimització de cerques

 • Funcionament dels motors de cerca
 • Expressions/operadors lògics o booleans
 • Cerca avançada
 • Emmagatzematge de criteris de cerca

Utilització de cercadors a bases de dades específiques i altres fonts d’informació

 • Bases de dades temàtiques
 • Altres fonts d’informació especialitzades
 • Reconeixement de l’objectivitat, veracitat i rigor.
 • Contrast de fonts d’informació en la cerca de continguts clars i fiables.

LIDERATGE EN L’ORGANITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ I LES DADES AMB EINES DIGITALS

Planificació d’una estratègia de gestió dels fitxers i carpetes d’un equip.

 • Automatització de còpies de seguretat
 • Definició d’espais d’emmagatzematge
 • Ordenació i nomenclatura.
 • Definició de permisos de propietat, edició i visualització de fitxers i carpetes.
 • Bloqueig d’accés a fitxers i carpetes.

Gestió de bases de dades relacionals o documentals.

 • Organització d’una base de dades
 • Relacions de dades
 • Introducció i emmagatzematge de dades.
 • Recuperació i tractament de les dades (altes, baixes i modificacions)

Organització d’estructures de treball grupal al núvol

 • Unitats compartides
 • Ordenació de fitxers i permisos
 • Gestió de grans quantitats d’informació

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: DOMINI EN L’ANÀLISI, EXPLOTACIÓ I VISUALITZACIÓ DE DADES AMB EINES DIGITALS

Aplicació de funcions complexes per processar i transformar les dades

 • Combinació de fórmules i funcions
 • Funcions de text
 • Funcions de base de dades
 • Funcions lògiques i condicionals
 • Funcions estadístiques
 • Funcions financeres
 • Funcions de full de càlcul
 • Funcions de forma tridimensional
 • Ús de subtotals
 • Cerca d’objectius i detectar i auditar fórmules

Elaboració de visualitzacions interactives de dades.

 • Gràfiques amb diferents estils
 • Representació de marges d’error.
 • Representació de tendències
 • Eines de visualització de dades: Microsoft Power BI, R, Qlik, Tableau

Selecció i tractament de dades de diferents fonts

 • Obtenció de dades de llocs web, ús de serveis o aplicacions
 • Quadres de comandament
 • Eines d’intel·ligència de negoci
 • Analítica web

Execució d’alertes, controls i filtres personalitzats

 • Creació, modificació i eliminació d’alertes
 • Sistemes de control de dades
 • Creació de filtres personalitzats

Requisits

Complir com a mínim alguns dels requisits següents:

 • Títol de batxiller o equivalent
 • Títol de Tècnic Superior (FP de Grau Superior) o equivalent
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau superior.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la universitat
 • Certificat de Professionalitat de nivell 3.
 • Títol de Grau o equivalent
 • Títol de Postgrau (Màster) o equivalent

Es valorarà haver cursat formació en competències digitals de nivell inicial o el programa formatiu Cerca i gestió de la informació digital. Nivell intermedi.

Quan l’alumnat no disposi de formació relacionada, demostrarà els coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova competencial tipus test.

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.