TipusCurs presencial
Durada60 Hores
Sol·licitar informacióEl curs d’Anglès C.2.A. de 60 hores que s’imparteix amb aula virtual, podràs llegir i escriure textos de qualsevol tipus i sobre qualsevol tema; expressar opinions i emocions amb matisos i amb participació activa en qualsevol entorn acadèmic o professional; relacionar-te amb parlants nadius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat de manera que la comunicació es realitzi sense esforç per part de tots els interlocutors; utilitzar i combinar amb fluïdesa construccions gramaticals complexes com temps verbals, oracions condicionals, desitjos i preferències en diversos contextos.

Aquest curs es desenvoluparà amb aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom.

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell o adjuntar-nos còpia del teu diploma.

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

Competències pragmàtiques: funcional i discursiva

Comprensió, expressió i interacció oral i escrita

 • Comprendre qualsevol tipus de registre tant en converses presencials com en discursos retransmesos.
 • Produir missatges clars, fluids i ben estructurats.
 • Posseir un bon domini del llenguatge sostingut, i ser conscient dels nivells connotatius del significat.
 • Participar amb confiança en debats i discussions de contingut complex.
 • Comprendre i interpretar gran varietat de formes de llengua escrita, amb molt girs col·loquials, apreciant distincions d’estil i significat.
 • Escriure textos complexos amb claredat i fluïdesa, amb un estil apropiat i eficaç, així com amb una estructura lògica.
 • Utilitzar amb major domini una gamma més àmplia de vocabulari complex sobretot a nivell d’expressions idiomàtiques, metàfores, phrasal verbs i descripcions més elaborades.
 • Transmetre amb precisió matisos subtils de significat utilitzant un àmplia sèrie de procediments de modificació.
 • Escriure cartes formals, propostes i crítiques d’entre 300-350 paraules

Contingut general del curs

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell C2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

ATTITUDES AND BELIEFS

 • Video lesson: Daily dilemmas
 • Definite, indefinite and zero article
 • Reading: Morals in society
 • Nouns and noun suffixes
 • Collocations: say, speak, talk and tell
 • Vocabulary: lifestyles
 • Speaking
 • Phrasal verbs
 • Idioms: emotions
 • Writing an essay

SCIENCE AND PROGRESS

 • Listening: Building development
 • Pronouns and determiners
 • Reading: New IT’s
 • Position of adjectives and adverbs
 • Collocations: intensifying and softening adverbs
 • Vocabulary: development and technology
 • Speaking
 • Phrasal verbs
 • Idioms: similes
 • Writing an article

PUBLICITY

 • Listening: English as a foreign national language
 • Verbs and objects
 • Reading: Innovation in advertising
 • Advanced verb tenses
 • Collocations: make
 • Vocabulary: media and marketing
 • Speaking
 • Phrasal verbs
 • Idioms: Headlines
 • Writing a review

OCCUPATIONS

 • Video lesson: Happiness at work
 • Use of modal verbs
 • Reading: The annoying routine
 • Conditional and subjunctive tenses
 • Collocations: work
 • Vocabulary: Career and work
 • Speaking
 • Phrasal verbs
 • Idioms: jokes
 • Writing a report

ECONOMY AND MARKETS

 • Listening: Shopaholics
 • Contrast and concession connectors
 • Reading: Family resources
 • Relative clauses
 • Collocations: finances
 • Vocabulary: business and finance
 • Speaking
 • Phrasal verbs
 • Idioms: binomial pairs
 • Writing an article

ETHICS AND REGULATIONS

 • Video lesson: Sources of law
 • Reported speech
 • Reading: Best advisor in town
 • Passive voice
 • Collocations: authority
 • Vocabulary: crime and punishment
 • Speaking
 • Phrasal verbs
 • Idioms: proverbs
 • Writing a letter

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.
Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

aual-virtual-CAT

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

5/5 - (2 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.