TipusCurs presencial
Durada24 Hores
Sol·licitar informació
Data10 Jun, 2024 - 15 Jul, 2024
Places lliures19Veure edicióanima-atractiu-punt-venda

El curs d’Anima i fes atractiu el teu punt de venda. Marxandatge i aparadorisme de 24 hores té com a objectiu dissenyar estratègies de marxandatge visual i de l’aparadorisme estratègic per optimitzar i millorar les vendes de producte.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Dissenyar estratègies de màrqueting visual i de l’aparadorisme estratègic per optimitzar i millorar les vendes de producte.

Contingut general del curs

Fonaments del Visual merchandising estratègic.

 • Retail & Visual Merchandising:
  • Gestió i creació de visuals estratègics.
  • Implantació i redistribució d’espais en funció de les lleis del visual.
  • Ordenació i zonificació de les presentacions visuals.
  • Famílies de productes, productes complementaris i venda creuada.
  • Noves cultures en visual merchandising i eines de venda visual.
 • Product placement en visual merchandising:
  • Noves tendències en la implantació de larticle.
  • El producte com a art de carrer.
  • Optimització del punt de venda: redistribució del producte al mobiliari.
  • Product placement i la diversificació del producte.
 • Fashion placement: composicions visuals a la botiga:
  • El doblatge de roba com a estratègia de venda.
  • El Focus point com la reinterpretació del producte a l’espai.
  • Implantació i exposició de les peces de roba al mobiliari.
  • Formes creatives: disseny versus art.

Adquisició de les claus de l’aparadorisme estratègic.

 • Metodologia i disseny en aparadorisme:
  • Aparador i comunicació com a factors de venda.
  • Lleis sintàctiques del llenguatge visual i estètic.
  • Disseny i classificació d’aparadors en funció de les diferents tipologies.
  • L’aparador com a difusor de tendències.
  • Fusió entre el món de l’art i la venda.
  • Noves tendències: aparadors interactius.
  • AINDAS: Procés de decisió del consumidor.
  • Timming en el desenvolupament d’un projecte d’aparadorisme.
  • Tècniques de venda de life màrqueting.
 • Direcció i creació artística d’aparadors:
  • La idea, el disseny i la implantació.
  • El procés de realització d’un aparador.
  • Tècniques i estratègies de muntatge.
 • Product Placement a aparadors:
  • Tècniques expositives en funció del target i la marca.
  • La vida urbana del producte.
  • Presentació eficaç segons el producte.
  • La composició de les diferents línies de producte: calçat, parament, perfumeria, joieria, òptica, farmàcia, entre d’altres.
 • Moda i art en maniquins:
  • Tipologies de maniquins, bustos i altres formats.
  • El maniquí a l’espai: ubicació i interpretació.
  • Wiring, arrugues, planxa, agulles i accessoris.
  • Tendències i estilismes innovadors.
 • Materials i diàleg amb l’espai.
  • Tipus de materials i tècniques constructives.
  • ECODISENY, la sostenibilitat a l’aparadorisme.
  • Disseny i construcció de decoracions expositives i comercials.

Coneixement de les estratègies del Trade màrqueting i la implantació d’espais comercials.

 • Implantació de marca i marxandatge estratègic:
  • Implantació de marques pròpies o franquiciades.
  • La funció del visual merchandiser al trade marketing.
  • Comunicació estratègica aplicada.
 • Pop up Stores: botigues de guerrilla:
  • Com i quan crear una Pop up Store.
  • La manipulació de l’espai.
  • La importància de la difusió als mitjans.
  • Marques i dissenyadors com a clients potencials.
 • Llum, concepte i forma:
  • Sistemes i mètodes d’il·luminació i fonts de llum.
  • La influència de la llum en funció del tipus de producte.
  • La importància de la il·luminació als espais comercials.
  • Projectes lumínics mitjançant exemples.

Requisits

No s’exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s’han de posseir prou habilitats de la comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.