TipusCurs presencial
Durada35 Hores
Sol·licitar informació
Data30 May, 2023 - 6 Jul, 2023
Places lliures20Veure edicióEl curs d’Aparadorisme de 35 hores que s’imparteix amb aula virtual, t’ensenyarà a crear un espai comercial atractiu per augmentar les vendes.

Aquest curs es desenvoluparà mitjançant aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom i hi haurà una sessió presencial a les nostres instal·lacions que s’especificarà el dia d’inici del curs.

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell

Presentació

Requisits

Información

Objectius generals del curs

 • Facilitar als treballadors del sector competències que els permetran optimitzar les seves funcions i millorar l’estat de l’establiment.
 • Proporcionar tècniques per animar el punt de venda, realitzar promocions comercials, dissenyar rètols i cartells per a l’establiment, i incrementar la rendibilitat de l’espai mitjançant tècniques creatives.
 • Potenciar la creativitat a l’hora de decorar un aparador, creant des de l’esbós inicial fins a la realització del seu aparador

Contingut general del curs

Diferents elements i la seva unificació amb l’espai

Tipus de Materials

El color

Temperatura del color

La il·luminació

Tipus de llums: llums d´Inducció, LED

La seguretat enfront el risc per una il·luminació inadequada (SU4)

Elements estructurals

Introducció de nous materials i tendències: Eco-disseny

Aparadorisme estratègic

Disseny i classificació de l’aparador en funció de diverses tipologies

L’aparador com difusor de tendències

Fusió entre el món de les arts i la venda

Aparadorisme Interactiu

AINDAS: decisió del consumidor

Direcció i creació de l’aparador

Aparador de fons obert i aparadors de fons tancat Sistemes de vendes i tipus d’establiment

La Idea, el disseny i la implantació

L’aparador

Product Placement a l’aparador

La vida urbana del producte

Elements amb doble funció: Estètics i funcionals

La imatge del producte

La presentació dels diferents productes a l’aparador: Parament, Roba, Joieria, òptica…

Moda i art en Maniquins

Tipologia de maniquins i altres formats

El maniquí a l’espai: Ubicació i interpretació

Elaboració de looks en funció de la marca

El maniquí com element d´exposició

El rètol

La retolació

Tècniques Pràctica

La identitat i el rètol comercial

Aparadorismes Internacionals

L’aparadorisme com a eina de comunicació del comerç

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir al Pla de Formació Sectorial.

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.
Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

aual-virtual-CAT

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripción

El botón reserva permite reservar tu plaza 48 horas a partir de que le das al botón. Durante estas 48 horas tienes que formalizar la inscripción al curso.

¿Cómo formalizar la inscripción?

Para realizar la inscripción es imprescindible traer cumplimentados y firmados el Anexo 1 y Anexo 2, acompañados de la siguiente documentación:

Si estás en activo

 • Fotocopia del DNI en vigor
 • Fotocopia de la última nómina entera, donde debe aparecer la siguiente información: Núm. de Seguridad Social del trabajador, Núm. de Seguridad Social de la empresa y CIF de la empresa

Si eres autónomo

 • Fotocopia del DNI en vigor
 • Fotocopia del último recibo de autónomos

Si estás en paro

 • Fotocopia del DNI en vigor
 • Fotocopia del DARDE actualizado (documento de inscripción de demanda de empleo del Servicio Público de Ocupación de Cataluña)
 • Fotocopia de algún documento donde aparezca el Núm. de afiliación a la Seguridad Social

Si estás en situación de ERTE

 • Fotocopia del DNI en vigor
 • Fotocopia del comunicado de la empresa conforme se aplica el Expediente de Regulación Temporal de Empleo
 • Fotocopia de algún documento donde aparezca el Núm. de afiliación a la Seguridad Social
 • Fotocopia de la última nómina entera, donde debe aparecer la siguiente información: Núm. de Seguridad Social del trabajador, Núm. de Seguridad Social de la empresa y CIF de la empresa

Todas las fotocopias separadas y sin recortar

¿Cómo?

Nos puedes adelantar la inscripción por correo electrónico a (formacio@foment.com), pero es imprescindible que nos hagas llegar el original de los anexos siguientes, más la documentación detallada más arriba, por correo ordinario o postal, o bien traérnoslos presencialmente al centro de formación (Consultar horario):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Información adicional

 • Entrega de un Certificado de aprovechamiento al finalizar el curso
 • Acceso al campus del alumno
 • Curso subvencionado por el Consorci de la Formació Contínua de Catalunya y el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.