TipusCurs presencial
Durada35 Hores
Sol·licitar informació
Data16 Sep, 2024 - 28 Oct, 2024
Places lliures17Veure edicióaparadorisme-estrategic-vd

El curs d’Aparadorisme estratègic i Visual Design de 35 hores té com a objectiu confeccionar aparadors mitjançant l’ús de diferents tècniques de creativitat i disseny, alineant-se amb els valors i l’estratègia de marca del negoci.

Aquest curs es desenvoluparà mitjançant aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom i hi haurà una sessió presencial a les nostres instal·lacions que es comunicarà el dia d’inici del curs.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, us recomanem que us passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d‟espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s‟ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Analitzar l’evolució de l’aparadorisme i la importància que té per al sector del comerç al detall.
 • Analitzar el mercat, la clientela i la marca de negoci aplicat al comerç al detall.
 • Identificar els elements i els materials que componen l’aparador.
 • Identificar les tècniques més adequades per a l’elecció del color, la il·luminació, les formes i les superfícies de l’aparador.
 • Planificar la preparació i muntatge de l’aparador.

Contingut general del curs

Evolució i importància de l’aparadorisme

 • Identificació de l’aparadorisme com a eina de comunicació del comerç al detall.
  • Aparador com a element difusor de tendències.
  • Aparadorisme a nivell internacional.
  • Interpretació de la fusió entre el món de les arts i la venda.
 • Explicació del paper de la digitalització a l’aparador.
  • Sensors i ciència de la dada aplicada a l’aparadorisme.
  • Aparador interactiu.
 • Anàlisi de la imatge exterior de l’establiment.
  • Aparador.
  • Rètol.

El mercat, la clientela i la marca

 • Descripció dels conceptes de mercat, clientela i persones consumidores.
  • Concepte de mercat i mercat potencial.
  • Tipus de clientela i persones consumidores.
 • Diferenciació entre experiència de compra i experiència de la clientela.
  • Experiència de compra.
  • Experiència de la clientela.
 • Anàlisi dels conceptes d’identitat de marca i màrqueting aplicat al comerç minorista.
  • Retail màrqueting.
  • Visual merchandising.

Elements de l’aparador

 • Identificació dels elements estructurals d’un aparador.
  • Elements de fixació i revestiments.
  • Materials d’ambientació, elements mòbils i sistemes animació.
  • El maniquí com a element d’exposició.
  • Elaboració d’un look segons la marca.

Tècniques de disseny d’aparadors

 • Identificació dels principis bàsics del muntatge d’aparadors.
  • Característiques fonamentals d’un aparador.
  • Noves tendències d’aparadorisme.
 • Disseny de l’aparador.
  • Elecció i manipulació de materials.
  • Elecció de la temperatura i la tipologia dels colors cromàtics.
  • Dinàmiques de llums i composició de la il·luminació.
  • Línies, volums i superfícies de l’aparador.
  • Tècnica del Product Placement: línia imaginària i localització del punt.
 • Utilització de la creativitat per al disseny d’aparadors.
  • Aplicació d’exercicis pràctics per fomentar la creativitat.

Gestió i direcció de l’aparador

 • Identificació de l’aparadorisme estratègic.
  • Definició d’aparadorisme estratègic
  • Aplicacions de l’aparadorisme estratègic.
 • Planificació de l’aparador.
  • La maqueta.
  • El pressupost.
  • La programació dels productes a exposar.
  • El muntatge de l’aparador.

Requisits

Complir almenys alguns dels requisits següents:

 • Certificat de professionalitat nivell 1
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la universitat

Quan l’aspirant no disposi de l’acreditació o titulació requerida, demostrarà els coneixements i competències suficients a través d’una prova competencial.

El curs està adreçat a tots els alumnes interessats en el tema personalment o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per l’article 5 del Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de Formació

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.
Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

aual-virtual-CAT

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.