TipusCurs presencial
Sol·licitar informacióblockchain

El curs de Blockchain: aplicacions a l’empresa de 30 hores que s’imparteix mitjançant aula virtual podràs aprofundir als fonaments de la tecnologia Blockchain així com a les seves diverses aplicacions en l’àmbit empresarial.

Aquest curs es desenvoluparà amb aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d‟espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s‟ocasionen habitualment.

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Aprofundir en els fonaments de la tecnologia Blockchain així com en les diverses aplicacions en l’àmbit empresarial.

Contingut general del curs

Identificació de la tecnologia Blockchain

 • Implementació dels processos susceptibles de ser optimitzats mitjançant Blockchain.
 • Aplicacions que la tecnologia ha anat oferint des dels seus principis.
 • Contextualització del Blockchain en els processos productius i socioeconòmics de les empreses.

Usos pràctics de la descentralització de processos del Blockchain aplicats a models de negoci actuals i en diferents sectors.

 • Aplicacions pràctiques de la tecnologia, en els diferents processos de treball de l’empresa:
  • Cadenes de dades.
  • Fintech: Models distribuïts i descentralització de dades.
  • Les Criptomonedes.
  • Blockchain a les finances.
  • Contractes Intel·ligents.
  • Finançament basat en Criptomonedes.
  • Machine Learning.

Determinació de la rellevància i disrupció del blockchain a l’economia i l’empresa.

 • Exemples teoricopràctics de les aplicacions presents i futures.

Coneixement del marc regulador actual vigent en relació amb la tecnologia:

 • Fiscalitat.
 • Dret mercantil i civil.
 • Protecció de dades.
 • Ciberdelinqüència.
 • Blanqueig de capitals.

Requisits

Els participants hauran de complir com a mínim alguns dels següents requisits:

 • Títol de Batxillerat o equivalent
 • Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la universitat
 • Certificat de professionalitat de nivell 3
 • Títol de Grau o equivalent
 • Títol de Postgrau (Màster) o equivalent
 • Altres acreditacions/titulacions: Proves de competència de Nivell 3

No es requereix experiència professional.

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.
Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

aual-virtual-CAT

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.