TipusCurs presencial
Durada40 Hores
Sol·licitar informació
Data25 Jun, 2024 - 26 Jul, 2024
Places lliures0Curso completocoaching-fortalezas

El curs de Coaching de fortaleses de 40 hores té per objectiu construir o potenciar les fortaleses personals i maximitzar-ne l’ús en l’assoliment de metes i aspiracions.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Explicar les bases i els principis del Coaching de fortaleses.
 • Analitzar les habilitats d’acompanyament d’un procés de coaching associant-les amb els límits del codi ètic.
 • Delimitar les diferents fases d’un procés de coaching de fortaleses.
 • Aplicar un procés de Coaching de fortaleses.

Contingut general del curs

Exposició del Coaching per fortaleses

 • Identificació de les bases i els principis bàsics.
  • Introducció al Coaching de fortaleses.
  • Fortaleses vs debilitats.
  • Diccionari i classificació de les fortaleses.
  • Desenvolupament estratègic de les fortaleses del coach i de la coachee.

La figura del coach

 • Anàlisi de les habilitats requerides pel coach i del codi ètic en els processos de coaching
  • Habilitats del coach
  • Codi ètic a les intervencions de Coaching

Procés del Coaching de fortaleses

 • Gestió d’un procés de coaching de fortaleses
  • Delimitació de les cinc fases del procés
  • Comprensió de la fase preparatòria. Motivació, comprensió, aclariment i acord de l’objectiu
  • Identificació i descobriment de les fortaleses presents. Comprovació i apreciació
  • Exploració d’usos
  • Generació d’estratègies

Aplicació del procés de Coaching de fortaleses

 • Aplicació d’un procés de coaching de fortaleses
  • Generalització de l’experiència de l’ús estratègic de les fortaleses a l’àmbit personal
  • Generalització de l’experiència de l’ús estratègic de les fortaleses a l’àmbit professional

Requisits

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:

 • Certificat de professionalitat nivell 1
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la universitat

Quan l´aspirant no disposi de l’acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d’una prova competencial.
El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

2.5/5 - (39 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.