TipusCurs presencial
Durada50 Hores
Sol·licitar informació
Data21 Sep, 2023 - 26 Oct, 2023
Places lliures6Veure edició
Data27 Sep, 2023 - 27 Nov, 2023
Places lliures10Veure edició
Data30 Oct, 2023 - 20 Dec, 2023
Places lliures14Veure edicióEn el curs Com elaborar un pla de màrqueting digital de 50 hores que s’imparteix amb aula virtual, podràs identificar els mitjans digitals per a desenvolupar un pla de e-màrqueting i comparar i seleccionar els canals i les eines digitals per a dissenyar un pla de e-màrqueting.

Aquest curs es desenvoluparà amb aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom.

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Organitzar els recursos tècnics, humans i materials per a desenvolupar les accions del pla de màrqueting.
 • Fer ús de tècniques i eines de gestió per a implementar-lo.

Contingut general del curs

Comunicació digital i mitjans digitals.

Principals canals digitals per promoure la venda online.

 • Publicitat on-line en pantalla.
 • Vídeo.
 • Màrqueting mòbil
 • Responsive Websites
 • E-mail màrqueting
 • Màrqueting de reus socials
 • Màrqueting d’afiliació

Eines per a millorar els resultats de les accions de e-màrqueting

 • Eines de publicitat online
 • Eines de distribució en línea
 • Eines per processar els pagaments online
 • Eines de servei al client online
 • Creació de continguts
 • Eines per a la publicitat a les xarxes socials
 • Màrqueting de correu electrònic
 • Màrqueting de motors de cerca (SEM) com Google Adwords
 • Eines d’optimització

Assignació i organització de recursos disponibles per a la implementació de les activitats de l’e-màrqueting

 • Concepte del pressupost de màrqueting
 • Etapes d’el·laboració del pressupost
 • Construcció del pressupost
 • Planificació pressupostària: la ratio de conversió
 • Programa de treball i estratègies d’anàlisi

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir al Pla de Formació Sectorial.

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.
Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

aual-virtual-CAT

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.