TipusOnline Course
Durada40 Hores
Sol·licitar informació
Data13 Sep, 2023 - 13 Nov, 2023
Places lliures27Veure edició
Data14 Nov, 2023 - 19 Dec, 2023
Places lliures37Veure ediciócontabilidad-informatizada

El curs de Comptabilitat informatitzada de 40 hores que s’imparteix en modalitat online, et donarà a conèixer l’entorn informàtic de la comptabilitat.

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Consolidar els coneixements adquirits en el curs de Comptabilitat bàsica.
 • Consolidar els coneixements generals de persones que, sense haver seguit el curs bàsic, els tenen.
 • Ampliar els coneixements fins a un nivell mitjà.
 • Definir el que es un programa informàtic de comptabilitat.
 • Aprendre les parts bàsiques del programa.
 • Agafar agilitat en la seva utilització.
 • Identificar les avantatges del programa, però també les precaucions a tenir.
 • Aconseguir un nivell mitjà en la feina comptable, realitzada amb un programa informàtic.

Contingut general del curs

El procés comptable

 • Comptes Llibres
 • Assentaments comptables
 • Els documents final de la comptabilitat
 • Balanç de situació
 • Compte de Pèrdues i Guanys

El programa informàtic

 • Què es un programa de comptabilitat
 • Per què serveix
 • Altres aplicacions

Estructuració bàsica del programa de comptabilitat

 • Operacions generals
 • Definició del Pla comptable
 • Obertura de comptes
 • Operacions específiques
 • Definició de comptes i tipus d’IVA
 • Venciments
 • Immobilitzat

Operativa del programa

 • Entrada d’assentaments
 • Realització d’operacions específiques
 • Consultes i obtenció d’informació
 • Tancament del exercici

Recordatori d’amortitzacions

 • Concepte i necessitat de l’amortització
 • Comptabilització de les amortitzacions
 • Regulació Fiscal de les amortitzacions
 • Comptabilització amb el programa informàtic

Provisions i deterioraments de valor

 • Concepte de provisió i de deteriorament de valor
 • Principals provisions en el PGC
 • Principals deterioraments de valor en el PGC
 • Regulació de les provisions i deterioraments en el Impost de Societats

Moneda estrangera

 • Concepte d’operació en moneda estrangera
 • Problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera
 • Tractament comptable de les operacions
 • Comptabilització amb el programa informàtic

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de Formació.

Requisits tècnics per dur a terme la formació en línia

La plataforma en línia funciona correctament amb els següents navegadors:

 • Internet Explorer a partir de la versió 8.0
 • Google Chrome a partir de la versió 22
 • Mozilla Firefox a partir de la versió 15.0
 • Safari a partir de la versió 5.0

A més hauràs de tenir instal·lat:

 • Acrobat Reader versió 6.0 o superior, o Foxit Reader versió 2.3 o superior
 • Adobe Flash Player
 • Windows Media Player a partir de la versió 9

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.