TipusCurs presencial
Durada30 Hores
Sol·licitar informació
Data26 Sep, 2023 - 2 Nov, 2023
Places lliures16Veure edició
Data2 Oct, 2023 - 4 Dec, 2023
Places lliures21Veure ediciócomunicacio-no-violenta

El curs de Comunicació no violenta de 30 hores t’ensenyarà a prendre consciència dels estils comunicatius que bloquegen la comunicació i com superar-los.

Aquest curs es desenvoluparà mitjançant aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom i hi haurà una sessió presencial a les nostres instal·lacions que s’especificarà el dia d’inici del curs.

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Escoltar amb empatia a una mateixa i a les altres persones.
 • Comunicar amb claredat i assertivitat les pròpies necessitats.
 • Aprendre a demanar amb claredat, simplicitat i sense culpa.
 • Desenvolupar la capacitat d’orientar la comunicació cap a l’enfortiment de la connexió amb l’altra persona.

Contingut general del curs

Introducció a la CNV.

 • Creació d’un entorn de confiança i seguretat per a les persones participants.
 • La intenció de la CNV.
 • Els quatre elements de la CNV i els pensaments.
 • La comunicació que ens apropa i la que ens allunya dels altres.
 • Responsabilitat emocional vs. esclavitud emocional: Un paradigma diferent a l’après.
 • Distinció entre observar i avaluar.

La auto-empatia

 • Les quatre maneres de reaccionar davant d’una comunicació difícil de rebre.
 • Els pensaments i judicis: generant emocions que ens porten cap a necessitats.
 • Aprendre a identificar i acollir els sentiments i sensacions corporals, i el seus missatges.
 • La universalitat de les necessitats i la seva connexió amb la vida.
 • L’auto-empatia com a pilar per escoltar-nos, per escoltar a les altres persones amb presència i per expressar-nos amb claredat i honestedat: 2 petits exercicis.
 • Pràctica per trobar les necessitats darrere els judicis (o avaluacions) i darrere els sentiments barrejats amb pensaments.

L’escolta empàtica a les altres persones

 • Què és l’empatia i què no ho és: Els obstacles a l’escolta empàtica.
 • Com traduir els nostres judicis sobre altres persones.
 • El poder sanador de l’escolta empàtica i la seva importància en la resolució de conflictes.
 • Pràctiques per trobar les necessitats darrere els judicis (o avaluacions) a les altres persones i darrere els sentiments barrejats amb pensaments.
 • Pràctica d’escolta empàtica.

Les peticions

 • Pràctica d’escolta empàtica.
 • Distinció entre necessitats i estratègies.
 • La formulació de la petició amb la CNV: Requisits.
 • Distinció entre petició i exigència.
 • Les peticions de connexió i les d’acció.
 • Pràctica: Rebre amb apertura un No a una petició nostra.

Peticions i expressió honesta

 • Pràctica d’escolta empàtica.
 • Pràctica: Peticions de connexió.
 • Pràctiques de formulació d’una petició d’acció amb la CNV.
 • L’expressió honesta amb la CNV. La vulnerabilitat.
 • El feedback col·laboratiu. Pràctica.

Emocions i sentiments

 • Pràctica d’escolta empàtica.
 • Les interpretacions, generadores de les diferents emocions.
 • El diferent propòsit de cada emoció.
 • Les estratègies d’evasió: addiccions i altres comportaments.
 • El benestar emocional: Sentint les emocions i cercant les necessitats.

L’enuig

 • Pràctica d’escolta empàtica.
 • Teoria de l’enuig amb la CNV. Els pensaments i les interpretacions.
 • La imatge d’enemic. Pràctica de transformació dels judicis sobre les persones.
 • La empatia per a gestionar i expressar l’enuig amb la CNV.
 • La expressió de l’enuig.
 • Expressar límits amb la CNV.
 • La recepció de l’enuig.

La culpa i la vergonya

 • Pràctica d’escolta empàtica.
 • Teoria sobre la culpa i la vergonya. Els autojudicis.
 • Pràctiques per aprendre a gestionar la culpa i la vergonya.
 • Recapitulació i casos pràctics.
 • L’expressió del reconeixement i la gratitud amb la CNV: Pràctica.
 • Tancament

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

5/5 - (1 vote)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.