TipusOnline Course
Durada30 Hores
Sol·licitar informació
Data17 Sep, 2024 - 30 Oct, 2024
Places lliures38Veure ediciócomunicacio-no-violenta

El curs de Comunicació no violenta de 30 hores té per objectiu identificar i aplicar estratègies i tècniques de comunicació no violenta, tenint en compte la gestió emocional a la interlocució, així com els elements que afavoreixen l’enfortiment de les relacions.

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Identificar les pròpies necessitats/emocions i la relació amb les de la resta, evitant prejudicis i valoracions.
 • Aplicar l’escolta activa a la comunicació, a partir d’estratègies i tècniques basades en l’empatia i l’assertivitat.

Contingut general del curs

Gestió emocional en la comunicació

 • Identificació dels elements claus en la comunicació no violenta
  • Les emocions pròpies i alienes
  • L’observació dels fets sense avaluar, criticar ni qualificar
  • Les estratègies per fer i rebre peticions de manera positiva
 • Elecció del nostre comportament davant de situacions d’enuig i/o gratitud
  • Les peticions amb claredat i concreció
  • Els comportaments positius davant de situacions de conflicte
  • El reconeixement per a la connexió amb els altres
  • La gestió de conflictes a través de la teoria CNV

Enfortiment de les relacions

 • Acceptació dels nostres límits a través de l’escolta activa
  • Els elements actitudinals que són necessaris per fer una escolta activa i empàtica
  • Les tècniques d’escolta activa i empàtica com a element clau a la comunicació no violenta

Requisits

Acreditacions/titulacions
No es requereixen acreditacions/titulacions. Això no obstant, s’han de posseir les habilitats de comunicació lingüística suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

4.2/5 - (100 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.