TipusCurs presencial
Durada30 Hores
Sol·licitar informaciócontol-tiempo-productividad

El curs de Control de temps i productivitat de 30 hores que s’imparteix a Barcelona i/o altres centres detallats en el lloc d’impartició de cada edició del curs, et capacitarà per a la realització d’estudis de mètodes de treball i presa de temps en l’activitat industrial.

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Fer i executar estudis de mètodes i temps de treball
 • Planificar i controlar la producció
 • Adquirir un millor domini en la planificació de les nostres activitats professionals i personals
 • Aprendre a identificar quins són els “lladres de temps” individuals més freqüents i com afrontar-los de forma adequada
 • Aprendre a identificar els “lladres de temps” externs i com podem controlar-los
 • Aprendre a utilitzar nous models d’actuació, suports instrumentals, processos i metodologies de treball
 • Aprendre a evitar l’estrès que provoca una mala gestió del temps
 • Augmentar la productivitat i eficàcia del nostre treball diari i disposar de més espais de temps personal i/o familiar
 • Adquirir hàbits de gestió del temps que ens permetin tenir una vida més saludable

Contingut general del curs

Introducció a la mesura de temps

 • El temps com a recurs El temps, un recurs perible
 • Canvi d’hàbits respecte la gestió del temps
 • Perills d’algunes conductes: excessiu perfeccionisme, la procrastinació
 • El treball per objectius
 • La roda de Deming

Requisits de l’estudi de temps

 • Eines per a la gestió eficaç del temps
 • La priorització de tasques
 • La planificació: Planning anual, full de registre, l’agenda, planificacions trimestrals i/o mensuals, planificacions setmanals, planificacions setmanals, planificacions diàries
 • Seguiment, control i avaluació del treball: us d’indicadors d’assoliment, registre d’activitat diària
 • Conducció eficaç de reunions

Tècniques per a l’estudi de temps

 • Mecanismes de control . Activitats d’alt i baix rendiment
 • Les activitats d’alt rendiment: establiment de dates límit, corbes de rendiment, tècniques per crear nous hàbits
 • Les activitats de baix rendiment
 • Organització de la jornada: inici, transcurs i final. Us de bones pràctiques

Suplements i temps tipus

 • Lladres del temps
 • Els lladres interns: identificació i directrius per afrontar-los
 • Els lladres externs: identificació i directrius per afrontar-los

Mostrejos de treball

 • La delegació
 • Beneficis de la delegació
 • Tasques delegables i les no delegables
 • Metodologia pràctica de la delegació: objectius, fases, recursos i fites temporals
 • Com afrontar possibles dificultats a l’hora de delegar

Temps estàndard i fórmules de temps

 • El control de l’ús del propi temps: aplicació pràctica
 • El registre de la manera com s’empra realment el temps
 • Anàlisi d’aquest registre: identificació de tasques no productives, detecció d’hàbits negatius i reprogramació del temps

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom (freelance)

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDE actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:00h a 20:00h

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

2.2/5 - (6 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.