TipusCurs presencial
Durada570 Hores
Sol·licitar informacióargn0110-productos-editoriales-multimedia

El curs Desenvolupament de productes editorials multimèdia (ARGN0110) de 570 hores que s’imparteix a Barcelona t’ensenyarà a desenvolupar productes multimèdia a partir de projectes editorials, destinats a entorns web o als suports físics digitals; determinant els aspectes de funcionalitat, interacció i usabilitat, definint la seva arquitectura, realitzant el disseny dels elements gràfics i multimèdia necessaris per obtenir el producte, gestionant i controlant la qualitat del producte editorial multimèdia.

Presentació

Requisits

Informació

Objetius generals del curs

 • Determinar les característiques, les funcions i els processos implicats en el desenvolupament d’un producte editorial multimèdia definit, d’acord amb la tipologia del producte.
 • Elaborar el document d’especificacions recollint els aspectes gràfics, funcionals i de qualitat d’un producte editorial multimèdia.
 • Desenvolupar el llibre d’estil d’un producte editorial multimèdia a partir d’un encàrrec de producte editorial multimèdia.
 • Establir els estàndards de qualitat d’un producte editorial multimèdia d’acord amb unes especificacions inicials.
 • Planificar els diferents processos implicats en la realització d’un producte editorial multimèdia en funció de les necessitats de recursos humans i tecnològics de manera que es compleixin uns terminis de lliurament determinats i unes especificacions de qualitat definides.
 • Estudiar la viabilitat econòmica d’un projecte editorial multimèdia, valorant els aspectes gràfics i funcionals d’unes especificacions inicials, així com uns determinats estàndards de qualitat.
 • Desenvolupar els esbossos del disseny gràfic per a un producte editorial multimèdia a partir del seu document d’especificacions.
 • Determinar els principis de disseny gràfic aplicables als productes editorials multimèdia considerant les característiques específiques de cada un d’ells: pàgines web, e-book, cursos de formació on-line, recursos digitals educatius, aplicacions per a mòbils, o altres.
 • Definir l’estructura gràfica de les pantalles d’un producte editorial multimèdia d’acord amb l’esbós desenvolupat i el seu document d’especificacions.
 • Desenvolupar els esbossos o esquemes de funcionalitat i interactivitat per a productes editorials multimèdia a partir del seu document d’especificacions.
 • Determinar l’arquitectura adequada a uns estàndards establerts per a un producte editorial multimèdia a partir d’un document d’especificacions.
 • Integrar elements multimèdia a les pantalles d’un producte editorial multimèdia.
 • Definir els aspectes funcionals d’un producte editorial multimèdia, incloent la interactivitat, a partir d’un document d’especificacions i de les pantalles que el conformen.
 • Elaborar la documentació sobre les condicions d’ús dels elements multimèdia que s’incorporen a un producte editorial multimèdia.
 • Determinar, en productes editorials multimèdia, els elements que han d’aparèixer en el prototip partint de la definició del projecte previ.
 • Desenvolupar prototips de productes editorials multimèdia.
 • Determinar, en productes editorials multimèdia, els aspectes funcionals, incloent la interactivitat, partint de la definició d’un disseny previ.
 • Desenvolupar productes editorials multimèdia.
 • Publicar productes editorials multimèdia.
 • Realitzar actualitzacions i/o correccions en publicacions editorials multimèdia: Web, CD-ROM, DVD interactiu i altres, utilitzant les eines més apropiades en cada cas.
 • Comprovar que un producte editorial multimèdia compleix els requisits funcionals i la idoneïtat de la seva plataforma de distribució seleccionada.
 • Verificar que els continguts i objectes usats es corresponen amb les especificacions del projecte editorial multimèdia.
 • Elaborar els documents tècnics i el manual d’usuari d’un producte editorial multimèdia.
 • Avaluar un producte editorial multimèdia per comprovar que compleix els requisits d’usabilitat.

Contingut general del curs

MF0935_3 PROJECTES DE PRODUCTES EDITORIALS MULTIMÈDIA

 • Indústria multimèdia editorial. Productes i mercats
 • Planificació de projectes editorials multimèdia
  • Planificarem amb programes com Photoshop, Illustrator…
 • Aplicació d’estàndards de qualitat en productes editorials multimèdia
  • Usabilitat i menus amb Dreamwever – HTML i CSS
 • Planificació de recursos tècnics i humans d’un producte editorial multimèdia
  • Microsoft Excel per al càlcul de despeses i diagrames
 • Anàlisi de la viabilitat de productes editorials multimèdia
  • Estadístiques amb Excel
 • Llibres d’estil de productes editorials multimèdia
  • Photoshop per al tractament d’imatge i Illustrator per la maquetació vectorial
 • Aplicació de la normativa de seguretat, salut i protecció ambiental

MF0936_3 DISSENY DE PRODUCTES EDITORIALS MULTIMÈDIA

UF1583 Disseny gràfic de productes editorials multimèdia

 • Fonaments creatius del disseny gràfic de productes editorials multimèdia
 • Procés de Disseny de productes editorials multimèdia
 • Disseny gràfic de pantalles
 • Ús d’eines informàtiques de disseny gràfic multimèdia.

UF1584 Disseny funcional i de la interactivitat de productes multimèdia.

 • Arquitectures de productes editorials multimèdia
 • Descripció funcional d’un producte editorial multimèdia
 • Integració d’elements multimèdia a les pantalles
 • Desenvolupament d’esbossos/esquemes per a disseny multimèdia
 • Drets legals d’ús de continguts multimèdia

MF0937_3 IMPLEMENTACIÓ I PUBLICACIÓ DE PRODUCTES EDITORIALS MULTIMÈDIA

UF1585 Desenvolupament de prototips de productes editorials multimèdia

 • Valoració de la complexitat del prototip amb relació al projecte
 • Eines d’autor
 • Llenguatges de marcat, de presentació i de guions
 • Elaboració del prototip
 • Ús/Maneig d’eines informàtiques de recursos de disseny interactiu
 • Prototips per a pàgines web i per a dispositius mòbils.

UF1586 Integració de la funcionalitat en productes multimèdia

 • Elements de funcionalitat i d’interactivitat en productes editorials multimèdia
 • Desenvolupament de la interactivitat en productes multimèdia mitjançant eines d’autor
 • Desenvolupament de la interactivitat en productes multimèdia mitjançant llenguatges de marcat, de presentació i de guions
 • Ús i maneig d’eines informàtiques per a generació de productes editorials multimèdia.
 • Muntatge del producte editorial multimèdia

UF1587 Publicació de productes editorials multimèdia

 • Publicació de productes editorials multimèdia en web i per a dispositius mòbils
 • Publicació de productes editorials multimèdia en suport físic digital
 • Actualització de publicacions editorials multimèdia en diferents suports

MF0938_3 GESTIÓ DE LA QUALITAT DE PRODUCTES EDITORIALS MULTIMÈDIA.

 • Paràmetres de control de qualitat dels productes editorials multimèdia
 • Proves de qualitat sobre el prototip
 • Proves funcionals per a productes editorials multimèdia
 • Usabilitat de productes editorials multimèdia
 • Avaluació de la usabilitat de productes editorials multimèdia
 • Documentació de productes editorials multimèdia

Formació complementària

MP0391. MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de Formació.

Donat que aquest curs pertany a un Certificat de Professionalitat, a més l’alumne haurà d’acreditar i demostrar algun dels següents requisits:

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 3).
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom (freelance)

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDE actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

I a més a més un d’aquests documents:

 • Còpia compulsada del títol de Batxillerat o equivalent
 • Còpia compulsada del certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 3).
 • Còpia compulsada del certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família
 • Còpia compulsada d’acompliment del requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
 • Còpia compulsada del document on diu que es té superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:00h a 20:00h

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Deixar un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada