TipusCurs presencial
Durada110 Hores
Sol·licitar informacióproductos-editoriales-multimedia

El Mòdul Formatiu MF0936 Disseny de productes editorials multimèdia de 110 hores pertany al Certificat de Professionalitat ARGN0110 Disseny de productes multimèdia que s’imparteix a Barcelona i / o en altres centres detallats en el lloc d’impartició de cada edició del curs, t’ajudarà a desenvolupar els esbossos del disseny gràfic per a un producte editorial multimèdia, determinar els principis de disseny gràfic aplicables i definir l’estructura gràfica de les pantalles.

Presentació

Requisits

Informació

Objetius generals del curs

 • Desenvolupar els esbossos del disseny gràfic per a un producte editorial multimèdia a partir del seu document d’especificacions
 • Determinar els principis de disseny gràfic aplicables als productes editorials multimèdia considerant les característiques específiques de cada un d’ells: pàgines web, e-book, cursos de formació on-line, recursos digitals educatius, aplicacions per a mòbils, o altres < / li>
 • Definir l’estructura gràfica de les pantalles d’un producte editorial multimèdia d’acord amb l’esbós desenvolupat i el seu document d’especificacions
 • Desenvolupar els esbossos o esquemes de funcionalitat i interactivitat per a productes editorials multimèdia a partir del seu document d’especificacions.
 • Determinar l’arquitectura adequada a uns estàndards establerts per a un producte editorial multimèdia a partir d’un document d’especificacions.
 • Integrar elements multimèdia a les pantalles d’un producte editorial multimèdia
 • Definir els aspectes funcionals d’un producte editorial multimèdia, incloent la interactivitat, a partir d’un document d’especificacions i de les pantalles que el conformen
 • Elaborar la documentació sobre les condicions d’ús dels elements multimèdia que s’incorporen en un producte editorial multimèdia.

Contingut general del curs

UF1583 DISSENY GRÀFIC DE PRODUCTES EDITORIALS MULTIMÈDIA

Fonaments creatius del disseny gràfic de productes editorials multimèdia

 • Principis d’associació psicològica
 • Principis de composició
 • El contrast de to i d’escala.
 • Bases de la síntesi visual
 • Imatge com a concreció d’una idea
 • Teoria del color.
 • El color. Simbolisme associat als colors.

Procés de Disseny de productes editorials multimèdia

 • Producte editorial multimèdia: què és i com es desenvolupa.
 • Especificacions sobre els productes multimèdia editorials. Tipus i plataformes.
 • La gestió del projecte editorial multimèdia. Adaptació i nous paràmetres.
 • Innovació i conceptes concrets pel que fa als processos editorials tradicionals.
 • El treball en equip: creació del grup de treball.
 • Drets d’autor del projecte editorial multimèdia
 • Esbossos de productes editorials multimèdia.
 • Comunicació de l’equip editorial amb l’equip de desenvolupament de continguts multimèdia
 • Presentació dels trets generals específics del producte.
 • La navegació en productes editorials multimèdia.
 • Estàndards de qualitat.
 • Accessibilitat
 • Normativa de seguretat, salut i protecció ambiental.

Disseny gràfic de pantalles

 • Espais gràfics de les pantalles
 • Fases del disseny: idea, desenvolupament i integració. L’organització del treball.
 • Creació d’elements gràfics i texturals. Utilització de bancs d’imatges.
 • Utilització del color en el disseny
 • El text i la seva codificació. Llenguatge bàsic sobre tipografia.
 • La tipografia. Estils i característiques específiques del medi.
 • Característiques tècniques i de llegibilitat de les tipografies digitals
 • Aplicació del disseny gràfic en el desenvolupament de pantalles. La importància del guió previ.

Ús d’eines informàtiques de disseny gràfic multimèdia.

 • Programari més habitual.
 • Aplicacions de programari lliure.
 • Ús d’eines informàtiques per a l’edició de tipografies.
 • Aplicacions per al disseny i creació d’imatges.
 • Treballar amb escàners.
 • Utilització de càmeres digitals.
 • Programari de dibuix vectorial.
 • Aplicacions de retoc d’imatges i efectes 2D i 3D.
 • Aplicacions per crear animacions i clips de vídeo.
 • Llibreries d’efectes i objectes.
 • Eines de retoc, ajustaments de color, mida, filtres, conversió entre formats, compressió o altres.
 • Programari de maquetació: integració d’imatges i textos
 • Realitat virtual

UF1584 DISSENY FUNCIONAL I DE LA INTERACTIVITAT DE PRODUCTES MULTIMÈDIA.

Arquitectures de productes editorials multimèdia

 • Definició d’arquitectura d’un producte editorial multimèdia
 • Estructura de les dades i de la informació a tractar.
 • Estructura i selecció de programari a utilitzar
 • Tipologia i descripció dels equips de producció i d’usuari
 • Classificació del producte pel seu entorn d’utilització, tecnològic i de consum
 • Estàndards d’arquitectura
 • Arquitectures de xarxa.
 • Arquitectures programari
 • Arquitectures maquinari
 • Arquitectures d’informació
 • Plataformes: compatibilitat i interoperabilitat
 • Format d’arxius i emmagatzematge

Descripció funcional d’un producte editorial multimèdia

 • Definició d’una descripció funcional ajustada al guió.
 • Disseny de funcionalitats d’un producte editorial multimèdia
 • Desenvolupament del document de funcionalitat

Integració d’elements multimèdia a les pantalles

 • Tipus de continguts multimèdia: textos, imatges, sons, vídeos, animacions 2D i 3D, icones, elements interactius i altres.
 • Característiques dels continguts multimèdia: textos, imatges, sons, vídeos, animacions 2D i 3D, elements interactius i altres
 • Selecció de continguts en relació al producte multimèdia
 • Arquitectura de les pantalles
 • El color. Equilibri de color
 • Esquemes de composició i arquitectura gràfica
 • Principals problemes relacionats amb la maquetació
 • Distribució dels elements i pes informatiu
 • Definició de pàgines mestres segons el producte multimèdia
 • Previsualització d’imatges en navegadors
 • Accessibilitat. Estàndards, normatives i convencions
 • Recuperació d’objectes multimèdia de repositoris d’objectes

Desenvolupament d’esbossos / esquemes per a disseny multimèdia

 • Aplicació de les normes d’estil en els esbossos
 • Aplicació de normes de qualitat
 • Creació de plantilles de treball
 • bocetado de diferents alternatives. Propostes al client
 • Integració de la interactivitat en els esbossos:
 • Esbossos de la navegació global del producte multimèdia
 • Integració d’elements multimèdia en esbossos de productes editorials multimèdia.

Drets legals d’ús de continguts multimèdia

 • Definició i normativa sobre propietat intel·lectual.
 • Llei de Protecció de Dades.
 • Definició dels drets legals d’ús.
 • Tipus de drets legals d’ús.
 • Els drets d’ús de continguts multimèdia.
 • Gestió col·lectiva dels drets legals d’ús de continguts multimèdia.
 • Documentació sobre els drets d’ús de continguts multimèdia.
 • Gestions administratives, de lloguers i pagaments de drets d’autor.
 • Mesures per a la utilització de forma legal del els recursos multimèdia

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de Formació.

Donat que aquest curs pertany a un Certificat de Professionalitat, a més l’alumne haurà d’acreditar i demostrar algun dels següents requisits:

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 3).
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom (freelance)

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDE actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

I a més a més un d’aquests documents:

 • Còpia compulsada del títol de Batxillerat o equivalent
 • Còpia compulsada del certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 3).
 • Còpia compulsada del certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família
 • Còpia compulsada d’acompliment del requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
 • Còpia compulsada del document on diu que es té superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:00h a 20:00h

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Deixar un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada