TipusCurs presencial
Durada30 Hores
Sol·licitar informacióeines-coaching

El curs d’Eines de coaching. Nivell I de 30 hores té per objectiu realitzar una introducció al món del coaching entenent quins són els seus principis, quines habilitats són les principals i l’ús de les eines en diferents entorns.

Aquest curs es desenvoluparà mitjançant aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom i hi haurà una sessió presencial a les nostres instal·lacions que es comunicarà el dia d’inici del curs.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Introduir els conceptes i les habilitats del coaching com l’escolta activa i l’art de preguntar.
 • Practicar amb eines i metodologies emprades en coaching, reconeixent les nostres pròpies emocions i les de les altres persones.

Contingut general del curs

Introducció al coaching

 • Explicació de l’ús del coaching
  • Definició de diversos referents i associacions
  • Explicació de la base teòrica del Coaching
  • Descripció del Rol del coach
  • Anàlisi de codi ètic segons la ICF (International Coaching Federation)
  • Comprensió de les competències fonamentals d’un coach
  • Desenvolupament d’un procés de coaching
  • Identificació de diferents tipus de coaching
 • Síntesi de la Història del Coaching
  • Coneixement dels seus orígens i les tres fites històriques: la maièutica, la psicologia humanista, coaching esportiu
  • Introducció als tres corrents/escoles del coaching: americana, europea, ontològica
 • Anàlisi de les habilitats fonamentals d’un procés de coaching
  • L’escolta activa
  • La presència
  • La influència dels silencis
  • L’art de la pregunta
 • Classificació dels Beneficis del Coaching
  • Personal (autoconeixement, definició i consecució d’objectius, empoderament i autoconfiança, gestió emocional)
  • A les relacions (millora en la comunicació, gestió de conflictes, cohesió d’equip)

El coaching a la pràctica

 • Identificació de les emocions i el coaching
  • Definició
  • Identificació de les primàries
  • Gestió de les col·lectives
 • Explicació del cervell i les emocions
  • Reptilià
  • Límbic
  • Racional
 • Aplicació de la Intel·ligència emocional i coaching
  • Les 5 habilitats de la intel·ligència emocional
  • Gestió d’habilitats socials
 • Aplicació del Model GROW
  • Definició de l’objectiu
  • Descripció de la Realitat
  • Enumeració de les Opcions
  • Elaboració del Compromís
 • Elaboració d’objectiu SMART
  • Distinció d’Especific
  • Determinació de Mesura
  • Explicitació d’Arribable
  • Definició de Rellevant
  • Precisió d’A temps
 • Definició de Filosofia Kaizen
  • Coneixement i origen
  • Elaboració del Pla de millora contínua
  • Anàlisi de Cicle de Deming
 • Anàlisi del Coaching per Valors
  • Identificació dels valors essencials
  • Funcionament del model triaxial dels valors
  • Distinció dels nivells neurològics

Requisits

No s’exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s’han de posseir prou habilitats de la comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.
Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

aual-virtual-CAT

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

3.1/5 - (19 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.